banner
Thứ 4, ngày 30 tháng 11 năm 2022
Các giải pháp cụ thể, đẩy nhanh tiến độ và thực hiện hiệu quả các nội dung Chương trình MTQG
6-8-2022

Ngày 05/8, Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 có Văn bản số 37/BCĐTƯ-UBDT về đôn đốc gửi báo cáo đánh giá thực hiện kế hoạch năm 2022, dự kiến kế hoạch năm 2023 và 3 năm Chương trình MTQG DTTS& MN.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; và các quy định, hướng dẫn xây dựng kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2023 và 03 năm 20232025 tại các văn bản Nghị định 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Thông tư số 47/2022/TT-BTC ngày 29/7/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025; Công văn số 5032/BKHĐT-TH ngày 22/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư v/v hướng dẫn đánh giá thực hiện kế hoạch PTKTXH năm 2022, dự kiến kế hoạch PTKTXH năm 2023; Công văn số 5035/BKHĐT-TH ngày 22/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư v/v xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023. 

Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG và Cơ quan chủ Chương trình (Uỷ ban Dân tộc) đề nghị các Bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh vùng dân tộc thiểu số và miền núi khẩn trương gửi Báo cáo đánh giá thực hiện kế hoạch năm 2022, dự kiến kế hoạch năm 2023 và 03 năm 2023-2025 Chương trình MTQG DTTS&MN theo nội dung hướng dẫn tại Công văn số 32/BCĐTƯ-UBDT ngày 26/7/2022 và Công văn số 33/BCĐTƯ-UBDT ngày 26/7/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG để kịp thời tổng hợp, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định. 

Báo cáo của Bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh cần tổng hợp đầy đủ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện CTMTQG DTTS&MN, đồng thời đề xuất giải pháp cụ thể nhằm đẩy nhanh tiến độ và thực hiện hiệu quả các nội dung của Chương trình MTQG theo tinh thần Công điện số 698/CĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025. 

Các Bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh vùng dân tộc thiểu số và miền núi gửi văn bản về Uỷ ban Dân tộc (qua Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG dân tộc thiểu số và miền núi trước ngày 08/8/2022./.

 

Diệu Linh - IpcKonTum
Số lượt xem:56
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

4136944 Tổng số người truy cập: 12 Số người online:
Phát triển:TNC