banner
Thứ 2, ngày 10 tháng 5 năm 2021
Công nhận điểm du lịch Nhà máy Rượu Vang Sim của Công ty TNHH MTV Sim Thiên Sơn (thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum)
16-11-2020

     Ngày 16/10/2020, UBND tỉnh có Quyết định số 1014/QĐ-UBND công nhận điểm du lịch Nhà máy Rượu Vang Sim của Công ty TNHH MTV Sim Thiên Sơn (thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum).

    UBND huyện Kon Plông thực hiện việc quản lý điểm du lịch đã được phê duyệt trên theo quy định hiện hành. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Quyết định này; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về du lịch đối với điểm du lịch được công nhận đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.Giao các Sở, ngành: Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Công an tỉnh; các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan phối hợp với UBND huyện Kon Plông thực hiện công tác quản lý điểm du lịch trên theo quy định./.

ipckontum
Số lượt xem:173
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3490748 Tổng số người truy cập: 17 Số người online:
Phát triển:TNC