banner
Chủ nhật, ngày 26 tháng 6 năm 2022
Tạm dừng áp dụng khai báo y tế với COVID-19 tại cửa khẩu
29-4-2022

Ngày 29/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1248/UBND-KGVX về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế với COVID-19 tại cửa khẩu.

Theo đó, UBND tỉnh có ý kiến như sau: Tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế với COVID-19 tại tất cả các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Kon Tum đối với người nhập cảnh, kể từ 00 giờ 00 phút ngày 28/4/2022.

UBND tỉnh giao Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Quản lý cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, UBND các huyện, thành phố có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ triển khai việc tạm dừng khai báo y tế nêu trên; đồng thời duy trì giám sát hành khách nhập cảnh tại các cửa khẩu theo quy định tại Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới. Giao Sở Y tế phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chủ động cập nhật các tài liệu truyền thông, khuyến cáo phòng, chống dịch COVID-19 của Trung ương, của tỉnh để đưa tin kịp thời.

 

Diễm Hằng - ipcKonTum
Số lượt xem:53
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3900557 Tổng số người truy cập: 14 Số người online:
Phát triển:TNC