banner
Chủ nhật, ngày 26 tháng 5 năm 2024
Tăng cường công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện các dự án Luật
29-3-2024

Tăng cường công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện các dự án Luật

Ngày 29/3/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1054/UBND-NC về việc thực hiện Công điện số 15/CĐ-TTg ngày 19/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trực tiếp phụ trách, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác xây dựng pháp luật của cơ quan, đơn vị, địa phương; trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng, hoàn thiện, góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL); tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng pháp luật, thực hiện nghiêm Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức, đảng viên vi phạm (trong đó không được “chỉ đạo, ban hành thể chế, cơ chế, chính sách có nội dung trái chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cài cắm lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ”); tuân thủ nghiêm quy định của Luật Ban hành VBQPPL; Quy chế làm việc của UBND tỉnh và các chỉ đạo về chấn chỉnh, tăng cường công tác tham mưu trình, ban hành VBQPPL và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ; chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung và tiến độ trình các dự án, dự thảo VBQPPL. 

Cùng với đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao chủ trì soạn thảo các dự thảo VBQPPL chuẩn bị đầy đủ về thành phần hồ sơ theo đúng quy định của Luật Ban hành VBQPPL, bảo đảm chất lượng của dự thảo VBQPPL và các tài liệu trong hồ sơ. 

Tăng cường các phương pháp lấy ý kiến thực chất, hiệu quả, giải trình đầy đủ ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, đối tượng chịu sự tác động của văn bản. Đồng thời, tăng cường truyền thông chính sách ngay trong quá trình lập đề nghị xây dựng VBQPPL để tạo sự đồng thuận của xã hội, của Nhân dân và bảo đảm các điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, người dân, doanh nghiệp tham gia có chất lượng trong quá trình xây dựng, ban hành VBQPPL. 

Chú trọng rà soát nội dung dự thảo với các VBQPPL có liên quan để phát hiện, xử lý kịp thời những vấn đề mâu thuẫn, chồng chéo giữa quy định trong VBQPPL hiện hành và văn bản dự kiến ban hành, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân. Tập trung rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính không cần thiết tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. 

UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ tham mưu UBND tỉnh xây dựng, trình HĐND tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết Quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và một số chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở trên địa bàn tỉnh theo đúng trình tự, thủ tục của Luật Ban hành VBQPPL (đã được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất chủ trương). 

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động theo dõi, đôn đốc quá trình hoàn thiện các dự thảo VBQPPL, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng; kịp thời báo cáo UBND tỉnh những vấn đề phát sinh. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo này; định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Bộ Tư pháp, UBND tỉnh theo đúng quy định.

 

 

Diễm Hằng - Ipckontum
Số lượt xem:93

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang IPV6 Ready

4467715 Tổng số người truy cập: 66 Số người online:
TNC Phát triển: