banner
Thứ 4, ngày 21 tháng 2 năm 2024
Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024
30-1-2024

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024

Ngày 22/01/2024, Chủ tịch UBND tỉnh có Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tăng cường vai trò, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024.

Theo đó, yêu cầu UBND các huyện, thành phố và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chủ động triển khai các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao trách nhiệm chính trị trong xây dựng nông thôn mới; chú trọng triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, bảo vệ môi trường, tạo sinh kế bền vững và nâng cao thu nhập cho người dân bên cạnh hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội. 

Các địa phương cân đối vốn đối ứng từ ngân sách địa phương bố trí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới bảo đảm theo quy định của HĐND tỉnh về tỷ lệ đối ứng giữa các cấp ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Chủ động lồng ghép, huy động các nguồn vốn hợp pháp khác đầu tư hoàn thành các dự án, thực hiện hiệu quả các nội dung, hoạt động của Chương trình, đảm bảo không trùng lắp, chồng chéo giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, phù hợp với thực tế, đúng quy định của pháp luật. 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân trong thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, gắn với cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững". 

Thực hiện các giải pháp nhằm tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn theo bộ tiêu chí nông thôn mới; đồng thời triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới; rà soát, lựa chọn các xã, thôn tiêu biểu, điển hình để tổ chức triển khai xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, thôn nông thôn mới kiểu mẫu. 

Trong năm 2024 và các năm tiếp theo, phải phấn đấu 100% số xã nông thôn mới đảm bảo duy trì đạt chuẩn và nâng cao chất lượng các tiêu chí một cách bền vững, phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu ở những địa phương có điều kiện theo mục tiêu đề ra. Riêng đối với 04 xã nông thôn mới hiện nay có số tiêu chí không duy trì đạt chuẩn trên 30% (xã Ia Chim thuộc thành phố Kon Tum; các xã: Đăk Pét, Đăk Môn và Đăk Kroong thuộc huyện Đăk Glei), các địa phương cần tập trung triển khai thực hiện duy trì đạt chuẩn các tiêu chí, không để tình trạng phải thu hồi quyết định công nhận xã nông thôn mới theo quy định. 

Giao UBND huyện Ngọc Hồi tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành mục tiêu huyện nông thôn mới vào cuối năm 2024; đồng thời các huyện Đăk Hà, Kon Rẫy, Ia H’Drai và thành phố Kon Tum cần tăng cường các giải pháp triển khai thực hiện xây dựng huyện nông thôn mới/thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới để đảm bảo đạt chuẩn vào năm 2025 theo lộ trình đã đề ra. 

Các sở, ngành được phân công phụ trách tiêu chí huyện nông thôn mới, có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ các địa phương trong rà soát và tổ chức thực hiện đạt chuẩn các tiêu chí chuyên ngành do đơn vị phụ trác); Riêng các sở, ngành có nội dung tiêu chí huyện nông thôn mới do ngành trực tiếp quản lý, phải chủ động phối hợp với địa phương để thực hiện và chịu trách nhiệm về đạt chuẩn chỉ tiêu, tiêu chí do ngành trực tiếp thực hiện./.

 

 

Diễm Hằng - Ipckontum
Số lượt xem:163

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang IPV6 Ready

4467714 Tổng số người truy cập: 30 Số người online:
TNC Phát triển: