banner
Thứ 4, ngày 21 tháng 2 năm 2024
Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, chính sách, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, khơi thông nguồn lực
30-11-2023

Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, chính sách, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, khơi thông nguồn lực

Ngày 31/11/2023, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 496/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 

Theo đó, ngày 28/11/2023, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp về dự thảo dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái kết luận như sau: 

Đánh giá cao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. 

Để bảo đảm chất lượng, tiến độ chuẩn bị tài liệu báo cáo Thường trực Chính phủ trước khi báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2023, yêu cầu các Bộ, cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương nghiên cứu kỹ và tham gia ý kiến trực tiếp đối với dự thảo Nghị quyết (bao gồm phần lời và các phụ lục kèm theo, nhất là các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của ngành, lĩnh vực), có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30 tháng 11 năm 2023, bảo đảm chất lượng, đúng thời hạn. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến tại cuộc họp và ý kiến bằng văn bản của các Bộ, cơ quan tại điểm 1 trên để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 03 tháng 12 năm 2023; trong đó lưu ý: (i) Dự thảo Nghị quyết cần bảo đảm bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025, Kết luận số 64-KL/TW ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Kết luận số 65-KL/TW ngày 21 tháng 10 năm 2023 của Bộ Chính trị, các Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; các Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ. (ii) Hoàn thiện nội dung đánh giá về bối cảnh tình hình năm 2024 để thể hiện rõ những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức tác động đến phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, nhất là những vấn đề về cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột tại Ucraina và dải Gaza, thiên tai, biến đổi khí hậu…(iii) Đề xuất chủ đề của năm 2024. Rà soát, biên tập, thể hiện rõ nét các quan điểm, trọng tâm chỉ đạo điều hành, bảo đảm ngắn gọn, xúc tích, vừa có tính kế thừa, liên tục, vừa phù hợp với những đặc điểm tình hình mới của năm 2024. (v) Xác định rõ, nhấn mạnh các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện trong năm 2024, bảo đảm khắc phục được các tồn tại, hạn chế thời gian qua, tận dụng các thời cơ thuận lợi và chủ động ứng phó với những khó khăn thách thức của năm 2024. Trong đó lưu ý cần tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, chính sách, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, khơi thông nguồn lực cho phát triển; sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật còn chồng chéo, mẫu thuẫn, bất cập; hoàn thành xử lý dứt điểm các vấn đề tồn đọng, kéo dài; kiên quyết khắc phục tình trạng cán bộ sợ trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh trong thực thi công vụ,... (vi) Rà soát kỹ, hoàn thiện các Phụ lục về chỉ tiêu, nhiệm vụ/đề án cụ thể cho ngành, lĩnh vực của các Bộ, cơ quan nhằm cụ thể hoá các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đề ra, trong đó xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, sản phẩm đầu ra và thời hạn hoàn thành, bảo đảm khả thi, hiệu quả trong tổ chức thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát. 

Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao./.

 

 

Thị Hạnh - Ipckontum
Số lượt xem:37

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang IPV6 Ready

4467714 Tổng số người truy cập: 27 Số người online:
TNC Phát triển: