banner
Thứ 5, ngày 23 tháng 9 năm 2021
Thay đổi thành viên Ban chỉ đạo Cổ phần hóa Trung tâm Đăng kiểm 82.01.S
17-7-2021

     Ngày 16/7/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 370/QĐ-UBND Thay đổi thành viên Ban chỉ đạo Cổ phần hóa Trung tâm Đăng kiểm 82.01.S.

      Theo đó, Bà Huỳnh Thị Thúy Hà, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm thành viên Ban chỉ đạo Cổ phần hóa Trung tâm Đăng kiểm 82.01.S được thành lập theo Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh thay ông Võ Văn Manh đã chuyển công tác.

     Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, thành viên Ban chỉ đạo Cổ phần hóa Trung tâm Đăng kiểm 82.01.S; Trung tâm Đăng kiểm 82.01.S và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Công Dinh-ipckontum
Số lượt xem:64
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3606780 Tổng số người truy cập: 13 Số người online:
Phát triển:TNC