banner
Chủ nhật, ngày 14 tháng 4 năm 2024
Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Kon Rẫy
22-2-2024

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Kon Rẫy

Ngày 22/02/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 86/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Kon Rẫy. 

Theo đó, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 91.390,34 ha (trong đó: Đất nông nghiệp 86.932,89 ha; đất phi nông nghiệp 4.072,89ha; đất chưa sử dụng 384,56ha). 

Kế hoạch thu hồi các loại đất 204,71 ha (trong đó: Đất nông nghiệp 197,10 ha; đất phi nông nghiệp 6,41 ha; đất chưa sử dụng 1,2 ha). 

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất 233,25 ha (trong đó: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 231,36 ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 1,44 ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 0,45 ha). 

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng 7,81 ha (trong đó: Sử dụng cho mục đất nông nghiệp 6,42 ha; sử dụng cho mục đất nông nghiệp 1,39ha). 

UBND tỉnh giao UBND huyện Kon Rẫy có trách nhiệm công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn huyện theo đúng quy định; Thực hiện nghiêm túc kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt nhằm đảm bảo tính thống nhất trong việc quản lý, sử dụng đất đúng theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt; Tổ chức thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và các Quy hoạch trên địa bàn huyện...

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh về nội dung thẩm định, tính đầy đủ, chính xác, hợp lệ, thống nhất của hồ sơ, số liệu, tài liệu và nội dung trình. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếu phát sinh nội dung chưa phù hợp với thực tế và các quy định pháp luật có liên quan thì trình cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

Đối với các quy đất chưa được sử dụng Uỷ ban nhân dân huyện Kon Rẫy chịu trách nhiệm xây dựng Kế hoạch phù hợp để sử dụng hợp lý.

Uỷ ban nhân dân huyện Kon Rẫy có trách nhiệm công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn huyện theo đúng quy định. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt nhằm đảm bảo tính thống nhất trong việc quản lý, sử dụng đất đúng theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt... 

Căn cứ kế hoạch đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt, Uỷ ban nhân dân huyện Kon Rẫy hướng dẫn các doanh nghiệp, nhà đầu tư, người dân có nhu cầu sử dụng đất biết để thực hiện đúng theo quy định đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Chi tiết văn bản:

/Uploads/files/20230518085423-QDUB-227-2023.pdf 

/Uploads/files/20230518085423-QDUB-227-2023PL1.pdf

/Uploads/files/20230518085424-QDUB-227-2023PL2.pdf

/Uploads/files/20230518085423-QDUB-227-2023PL3.pdf

/Uploads/files/20230518085620-QDUB-227-2023PL4.pdf

/Uploads/files/20230518085615-QDUB-227-2023PL5.pdf

/Uploads/files/20230518085615-QDUB-227-2023PL6.pdf

 

 

 

Diễm Hằng - ipckontum
Số lượt xem:90

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang IPV6 Ready

4467715 Tổng số người truy cập: 24 Số người online:
TNC Phát triển: