banner
Thứ 5, ngày 23 tháng 9 năm 2021
Một số điểm mới về chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi, cam kết chi ngân sách.
8-4-2016

Thông tư 39/2016/TT-BTC ngày 01/3/2016 về sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 161/2012/TT-BTC, ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ kiểm soát thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạch Nhà nước; Thông tư số 40/2016/TT-BTC, ngày 01/03/2016 về sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 113/2008/TT-BTC, ngày 27/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước và một số biểu mẫu kèm theo Thông tư 08/2013/TT-BCT, ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc Nhà nước (Tabmis) sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2016.

Theo đó, đối với những khoản chi có giá trị hợp đồng từ 20 triệu đồng trở lên: Mức tạm ứng theo quy định hợp đồng đã ký kết giữa đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước với nhà cung cấp dịch vụ, hàng hóa tối đa không quá 50% giá trị hợp đồng tại thời điểm ký kết, và không vượt dự toán năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho khoản chi đó.

- Đối với những khoản chi không có hợp đồng và những khoản chi có giá trị hợp đồng dưới 20 triệu đồng: Mức tạm ứng theo tiến độ thực hiện và đề nghị của đơn vị sử dụng ngân sách.

- Tất các các khoản chi của ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền giao dự toán đối với chi thường xuyên hoặc giao kế hoạch vốn đối với chi đầu tư (gồm cả dự toán ứng trước) có hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ theo chế độ quy định và có giá trị hợp đồng từ 200 triệu trở lên đối với các khoản chi thường xuyên và từ 1.000 triệu trở lên đối với đầu tư xây dựng cơ bản phải được quản lý, kiểm soát cam kết chi qua kho bạc nhà nước.

- Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ có hiệu lực đơn vị phải gửi hợp đồng kèm theo bản cam kết chi đến khoa bạc nhà nước nơi giao dịch.

Chi tiết xem tại tây: QĐ39.pdf  và QĐ40.pdf

Trần Hạnh - ipckontum
Số lượt xem:1310
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3606765 Tổng số người truy cập: 10 Số người online:
Phát triển:TNC