banner
Thứ 2, ngày 10 tháng 5 năm 2021
Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
9-4-2021

     Ngày 26 tháng 3 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 31/2021/NĐ-CP về  chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, theo đó:

     Nghị định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư gồm có 09 Chương và 132 điều và 02 Phụ lục danh mục Danh mục (Phụ lục I Danh mục ngành nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài; Phục II Danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư), Chi tiết tại đây./.

Khắc Quang - ipckontum
Số lượt xem:38
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3490740 Tổng số người truy cập: 22 Số người online:
Phát triển:TNC