banner
Chủ nhật, ngày 26 tháng 5 năm 2024
Thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia
19-3-2024

Thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia

Ngày 18/3/2024, Bộ Công Thương có Văn bản số 1649/BCT-ĐL gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia 

Theo đó, ngày 15/5/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 500/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) - là quy hoạch cấp quốc gia theo quy định tại khoản 5, Điều 3 Luật Quy hoạch. Đến nay, một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, trong đó gồm phương án phát triển mạng lưới cấp điện. Căn cứ quy định pháp luật về điện lực, quy hoạch, xây dựng, đất đai, để đảm bảo triển khai các dự án điện phù hợp theo Quy hoạch điện VIII và các quy hoạch có liên quan, Bộ Công Thương đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện: 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Chỉ đạo các Sở ngành có liên quan trong quá trình lập Quy hoạch tỉnh và các quy hoạch khác như quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện cần thể hiện hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật về điện lực (nguồn điện, trạm biến áp, đường dây điện), tổ chức không gian triển khai thực hiện các công trình điện, quỹ đất để làm cơ sở thực hiện đầu tư xây dựng các dự án điện theo Quy hoạch điện VIII. Trường hợp các quy hoạch này được lập song song và phê duyệt trước ngày Quy hoạch điện VIII được phê duyệt thì cần thiết phải rà soát, điều chỉnh (nếu có mâu thuẫn). 

Thủ tướng Chính phủ đã giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam chịu trách nhiệm chính trong việc đảm bảo điện cho nền kinh tế và đời sống nhân ca theo chỉ tiêu quy định trong các Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia từng giai đoạn tại Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2021 phê duyệt Chiến lược phát triển Tập đoàn Điện lực Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Để đảm bảo tiến độ triển khai các công trình nguồn, lưới điện (gồm trạm biến áp và đường dây), Bộ Công Thương yêu cầu EVN chỉ đạo các đơn vị thành viên chủ động, phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương trong quá trình lập các quy hoạch của địa phương và các quy hoạch khác có liên quan, đảm bảo các dự án điện phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành ... đáp ứng quy định tại điểm c khoản 3 Điều 14 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện, trường hợp có vướng mắc về công tác quy hoạch, có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để hướng dẫn thực hiện./.

 

 

Thị Hạnh - Ipckontum
Số lượt xem:82

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang IPV6 Ready

4467715 Tổng số người truy cập: 47 Số người online:
TNC Phát triển: