banner
Thứ 5, ngày 21 tháng 10 năm 2021
Lớp tập huấn kiến thức đầu tư nước ngoài cho địa phương và khu vực miền Trung - Tây Nguyên 2020
17-11-2020

     Triển khai hoạt động tập huấn về xúc tiến đầu tư và trên cơ sở kết hợp với hoạt động tập huấn trong Chương trình Xúc tiến đầu tư quốc gia của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2020. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã giao cho Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp phối hợp với Trung tâm xúc tiến đầu tư Miền Trung (được Cục đầu tư nước ngoài giao làm đầu mối) tổ chức “Lớp tập huấn kiến thức đầu tư nước ngoài cho địa phương và khu vực miền Trung - Tây Nguyên 2020” tại thành phố Kon Tum, với các nội dung sau:

     1. Nội dung tập huấn:

     - Luật Đầu tư 2020 và một số định hướng xây dựng Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

     - Trao đổi và giải đáp những khó khăn vướng mắc của các địa phương khu vực miền Trung - Tây Nguyên trong việc thực hiện Luật Đầu tư.

     - Hướng dẫn thực hiện các điều luật trong Luật đất đai liên quan đến đầu tư.

     - Hướng dẫn những điểm mới của Nghị định số 25/2020/NĐ-CP và Thông tư 06/2020/TT-BKHĐT về lựa chọn nhà đầu tư.

     - Xu hướng của nhà đầu tư Hàn Quốc vào khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

     2. Thời gian và địa điểm: Ngày 20-21/11/2020 tại thành phố Kon Tum.

     3. Thành phần tham dự:

     3.1. Giảng viên.

     + Lãnh đạo Cục đầu tư nước ngoài; Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

     + Cơ quan Xúc tiến Thương mại – Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) tại Đà Nẵng.

     + Lãnh đạo Vụ Pháp chế - Bộ Tài Nguyên và Môi trường.

     + Trung tâm xúc tiến đầu tư miền Trung.

     3.2. Học viên: Dự kiến khoảng 150 người, bao gồm:

     + Đại diện các Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương; Sở Tài nguyên Môi trường; Sở Tài chính; Sở Ngoại vụ; Trung tâm XTĐT; Ban QLKKT và KCN… của tỉnh Kon Tum và các tỉnh thuộc Khu vực miền Trung - Tây Nguyên (gồm: Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng).

     + Các Doanh nghiệp, Trường Cao đẳng cộng đồng, các sở, ban ngành khác của tỉnh Kon Tum.

     Chi tiết của lớp đạo tạo tại đây:

      /Uploads/files/vv chu truong to chuc lop tap huan.pdf

      /Uploads/files/ Chuong trinh tap huan.pdf

 

Diệu Linh-ipckontum
Số lượt xem:239
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3624214 Tổng số người truy cập: 9 Số người online:
Phát triển:TNC