banner
Thứ 6, ngày 29 tháng 9 năm 2023
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình khai thác mỏ cát làm VLXDTT tại điểm mỏ số 13 thôn 5, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô và thôn 5, xã Đăk Long, huyện Đăk Hà
16-11-2017
Ngày 18/10/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1093/QĐ-UBND về việc Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ số 13 thôn 5, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô và thôn 5, xã Đăk Long, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum của Công ty TNHH Hoàng Long Hưng.

Theo đó, mục tiêu của dự án là Khai thác và chế biến cát làm vật liệu xây dựng thông thường. Công suất thiết kế khai thác cát: 4.918 m3 ở thể tự nhiên/năm, tương đương 5.532,75 m3 cát ở thể nguyên khai/năm (hệ số nở rời 1,125).

Địa điểm thực hiện dự án: Thôn 5, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô và thôn 5, xã Đăk Long, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Tổng vốn đầu tư của dự án: 271.668.000 VNĐ .

Diện tích mặt đất sử dụng của dự án là 0,9096 ha; Thời hạn hoạt động của dự án: 06 năm kể từ ngày phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

Nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, các quy định của pháp luật có liên quan và làm thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chi tiết tại đây

Phan Phượng
Số lượt xem:1999
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

4379263 Tổng số người truy cập: 12 Số người online:
Phát triển:TNC