banner
Thứ 6, ngày 29 tháng 9 năm 2023
Đẩy mạnh giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài năm 2022
30-9-2022

Ngày 30/9, Bộ Tài chính có Văn bản số 9972/BTC-QLN gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đẩy mạnh giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài năm 2022.

Theo đó, thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về giao kế hoạch vốn năm 2022, các Nghị quyết của Chính phủ và Công điện của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, bao gồm vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có công văn số 3994/BTC-QLN ngày 6/5/2022 gửi Bộ trưởng các Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài năm 2022. 

Tuy nhiên, qua theo dõi của Bộ Tài chính, tỷ lệ giải ngân (theo hình thức ghi thu ghi chi) kế hoạch đầu tư cộng vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài 8 tháng đầu năm 2022 trung bình cả nước mới chỉ đạt 15,48% kế hoạch vốn được giao là rất thấp, trong đó, tỷ lệ giải ngân binh quân chung của các địa phương là 11,5% kế hoạch vốn, tỷ lệ giải ngân của các Bộ ngành là 22,94% kế hoạch vốn. Đáng chú ý, có đến 6 Bộ, 8 địa phương có tỷ lệ giải ngân bằng 0% kế hoạch vốn. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính nhận được văn bản đề xuất trả kế hoạch vốn năm 2022 của 17 Bộ, địa phương với tổng trị giá là 6.827 tỷ đồng. 

Ngày 15/9/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày về các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022, trong đó phần đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước (bao gồm cả vốn trong nước và vốn ngoài nước) năm 2022 đạt 95-100% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao. 

Việc chậm giải ngân nguồn vốn nước ngoài làm ảnh hưởng đến các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội là trách nhiệm của người đứng đầu các Bộ, ngành và các địa phương. Để hoàn thành nhiệm vụ giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài năm 2022 theo Nghị quyết số 124/NQ-CP nói trên đòi hỏi các Bộ ngành, địa phương phải triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp. Trên tinh thần ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: (i) Chỉ đạo các chủ dự án, Ban quản lý dự án thuộc và trực thuộc khẩn trương hoản tất các thủ tục về đầu tư, xây dựng, về di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện dự án, giải quyết các khó khăn vướng mắc trong việc đấu thầu hợp đồng, xin ý kiến “không phản đối” của Nhà tài trợ, đặc biệt là các tranh chấp hợp đồng (nếu có) để có khối lượng hoàn thành, gửi Kho bạc Nhà nước để được xác nhận kiểm soát chi, đủ điều kiện thanh toán, phối hợp với Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại) trong việc giải ngân; chủ động báo cáo cơ quan chủ quân và Bộ, ngành liên quan về các vướng mắc phát sinh trong từng khâu thực hiện dự án để có biện pháp xử lý kịp thời; trường hợp vượt thẩm quyền, đề nghị bảo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. (ii) Chỉ đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc sớm có rà soát về việc phân bổ, tiến độ giải ngân của từng dự án, trên cơ sở đó thực hiện điều chuyển kế hoạch sang các dự án khác trong nội bộ có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn; đồng thời, căn cứ tình hình thực tế giải ngân, trường hợp dự kiến giải ngân không hết kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn nước ngoài năm 2022 được giao hoặc có nhu cầu bổ sung vốn, sớm có văn bản đề xuất điều chỉnh gửi Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. (iii) Chỉ đạo các đơn vị tổng hợp và gửi lại Bộ Tài chính trước ngày 10/10/2022 báo cáo tình hình giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các dự án thuộc phạm vi quản lý 9 tháng đầu năm 2022 và ước cả năm bao gồm kế hoạch vốn năm 2021 kéo dài và kế hoạch vốn năm 2022 (chi tiết đến từng dự án); nêu rõ các khó khăn vướng mắc, nguyên nhân ảnh hưởng trong công tác giải ngân vốn vay nước ngoài từ đầu năm đến nay, trong đó đặc biệt là các nguyên nhân khách quan chủ quan và đề xuất biện pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc để hoàn thành nhiệm vụ giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài năm 2022./.

 

Thanh Thúy - ipcKonTum
Số lượt xem:319
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

4379273 Tổng số người truy cập: 14 Số người online:
Phát triển:TNC