banner
Thứ 6, ngày 24 tháng 3 năm 2023
Quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên hệ thống quốc lộ
6-1-2023

Bộ Giao thông vận tải có Văn bản số 109/BGTVT-KCHT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông; Cục Đường bộ Việt Nam về việc quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên hệ thống quốc lộ.

Theo đó, Thực hiện quy định tại Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 và Nghị định số 117/2021/NĐ-CP ngày 22/12/2021); Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017, Thông tư số 13/2020/TT-BGTVT ngày 29/6/2020, Thông tư số 39/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021), Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

Cục Đường bộ Việt Nam (Cục ĐBVN): (i) Khẩn trương kiểm tra, rà soát việc thực hiện quy định về công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (KCHTGTĐB) trên hệ thống quốc lộ. Chủ động phát hiện và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan ngăn chặn, xử lý kịp thời các vi phạm đối với KCHTGTĐB, hành lang an toàn đường bộ trên hệ thống quốc lộ. (ii) Đối với việc đấu nối vào quốc lộ, ngoài thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT tại Văn bản số 13981/BGTVT-KCHT ngày 29/12/2022, kiểm tra thực tế quản lý trên các tuyến quốc lộ, xử lý theo thẩm quyền hoặc phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xử lý các trường hợp đấu nối không tuân thủ theo quy định hiện hành. (iii) Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ GTVT trong tháng 3 năm 2023. 

Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông: (i) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ KCHTGTĐB trên một số tuyến quốc lộ. (ii) Tổng hợp kết quả thực hiện (bao gồm kết quả thực hiện của Cục ĐBVN) báo cáo Bộ GTVT trong tháng 4 năm 2023. 

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chỉ đạo Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan phối hợp trong hoạt động kiểm tra của Bộ GTVT để đảm bảo việc quản lý KCHTGTĐB đúng quy định./.

 

Thanh Thúy - ipckontum
Số lượt xem:87
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

4234294 Tổng số người truy cập: 4 Số người online:
Phát triển:TNC