banner
Thứ 3, ngày 16 tháng 7 năm 2024
Chấm dứt hiệu lực thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy Kon Tum
3-1-2023

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa ban hành thông báo 590-TB/TU về việc chấm dứt hiệu lực thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 08-8-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng và tổ chức đảng trực thuộc đảng uỷ cơ sở.

Ngày 16-6-2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”. Vì vậy, để tập trung triển khai có hiệu quả Nghị quyết này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chấm dứt hiệu lực thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 08-8-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng và tổ chức Đảng trực thuộc Đảng uỷ cơ sở và Kết luận số 235-KL/TU, ngày 28-9 2021 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU sau hơn 6 năm triển khai thực hiện. 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lồng ghép các nhiệm vụ, giải pháp về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng trực thuộc đảng uỷ cơ sở vào Chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” để tập trung lãnh đạo thực hiện trong thời gian tới./.

 

Diệu Linh - IpcKonTum
Số lượt xem:406

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang IPV6 Ready

4467715 Tổng số người truy cập: 24 Số người online:
TNC Phát triển: