banner
Thứ 4, ngày 12 tháng 6 năm 2024
Triển khai các giải pháp đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhất là cắt giảm tối đa thủ tục hành chính
4-10-2022

 UBND tỉnh ban hành Công văn số 3263/UBND-KTTH về việc triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các Hiệp hội doanh nghiệp, Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Theo đó, UBND tỉnh đề nghị:

Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai các giải pháp đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhất là cắt giảm tối đa thủ tục hành chính rườm rà làm tăng chi phí, thời gian, dễ sinh tiêu cực, làm mất cơ hội. Đồng thời, phải xử lý dứt điểm, tháo gỡ kịp thời, hiệu quả những khó khăn vướng mắc mà doanh nghiệp kiến nghị (trong đó có doanh nghiệp đầu tư nước ngoài), đối với những vấn đề phức tạp, khẩn trương nghiên cứu, đề xuất phương hướng, giải pháp với lộ trình cụ thể. 

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương theo dõi, tham mưu UBND tỉnh báo cáo về việc xử lý các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp (nếu có) theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 309/TB-VPCP ngày 29/9/2022 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các Hiệp hội doanh nghiệp, Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (gửi về UBND tỉnh trước ngày 25/10/2022); đồng thời, theo dõi, sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về các nội dung có liên quan, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện theo quy định./.

 

Diễm Hằng - ipcKonTum
Số lượt xem:448

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang IPV6 Ready

4467715 Tổng số người truy cập: 26 Số người online:
TNC Phát triển: