banner
Thứ 7, ngày 10 tháng 4 năm 2021
UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nghĩa vụ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập khi sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh liên kết
28-1-2021

     Ngày 27/01/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 323/UBND-KTTH về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập khi sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh liên kết; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

     Theo đó, Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc rà soát tình hình sử dụng tài sản công tại các đơn vị vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh liên kết; trên cơ sở đó phối hợp với cơ quan thuế trong việc cung cấp đầy đủ các hồ sơ có liên quan để thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước (nộp tiền thuê đất) khi sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết của các đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng quy định pháp luật.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

     Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Cục Thuế tỉnh chủ động phối hợp với các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước (nộp tiền thuê đất) khi sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết để xác định tiền thuê đất khi thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước theo quy định./.

Diễm hằng-ipckontum
Số lượt xem:67
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3461198 Tổng số người truy cập: 15 Số người online:
Phát triển:TNC