banner
Thứ 6, ngày 29 tháng 9 năm 2023
Tháng 10/2022, tình hình phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển và đạt được nhiều kết quả, nhiều chỉ tiêu quan trọng của tỉnh tiếp tục tăng cao so với cùng kỳ...
27-10-2022

Tháng 10/2022, tình hình phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển và đạt được nhiều kết quả, nhiều chỉ tiêu quan trọng của tỉnh tiếp tục tăng cao so với cùng kỳ...

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản diễn ra trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi cho sinh trưởng và phát triển của cây trồng, vật nuôi. Các địa phương  tập trung chủ yếu cho việc chăm sóc, thu hoạch cây hàng năm vụ mùa và trồng mới cây lâu năm, trồng rừng tập trung. 

Công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được triển khai thường xuyên; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, trồng cây xanh và đảm bảo an toàn thuỷ lợi cho sản xuất trong mùa mưa lũ gắn với phòng chống dịch bệnh.

Hoạt động Lâm nghiệp luôn được các ngành, các cấp quan tâm, triển khai nhiều giải pháp tích cực; các cơ quan chức năng liên quan tăng cường công tác bảo vệ rừng và chuẩn bị tốt các điều kiện phòng, chống cháy rừng vào cuối mùa khô năm 2022; tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân để góp phần ngăn chặn kịp thời và làm giảm đáng kể số vụ vi phạm lâm luật. 

2. Sản xuất công nghiệp cơ bản duy trì ổn định và tiếp tục phục hồi nhanh tăng trưởng trở lại. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tính tăng 11,08% so với tháng trước và tăng 18,48% so với cùng kỳ năm trước, các doanh nghiệp chủ động hơn về lao động và kế hoạch sản xuất kinh doanh, khắc phục khó khăn để phục hồi, mở rộng sản xuất.

Tính chung 10 tháng năm 2022, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 19,38% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó ngành công nghiệp khai khoáng tăng 10,56%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 8,08%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 35,64%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 5,17%.

 3. Trong tháng 10/2022, toàn tỉnh có 24 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký 129 tỷ đồng, tăng 20% về số doanh nghiệp và giảm 20,15% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2021; có 6 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, 6 doanh nghiệp đã giải thể và 4 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động.

Tính chung 10 tháng năm 2022, có 296 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 95,5% kế hoạch và tăng 21,8% so với cùng kỳ; tổng vốn đăng ký khoảng 5.629 tỷ đồng, đạt 103,1% kế hoạch và giảm 2,15% so với cùng kỳ. Có 107 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước; 28 doanh nghiệp đã giải thể, giảm 15,15% so với cùng kỳ năm trước; 153 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước. 

4. Các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh chấp hành tốt các quy định về lãi suất huy động. Mặt bằng lãi suất huy động, lãi suất cho vay tại các TCTD trong tháng tương đối ổn định. Đến 31/10/2022, tổng nguồn vốn huy động toàn địa bàn ước đạt 18.900 tỷ đồng tăng 1,2% (+ 219 tỷ đồng) so với thời điểm cuối năm 2021, tăng 0,7% (+ 124 tỷ đồng) so với tháng trước; tổng dư nợ tín dụng toàn địa bàn ước đạt 42.000 tỷ đồng, tăng 9,3% (+ 3.561 tỷ đồng) so với đầu năm, và tăng 0,8% (+314 tỷ đồng) so tháng trước. 

5. Trong tháng 10/2022, vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước tiếp tục được các đơn vị, địa phương nỗ lực triển khai, giải ngân vốn đầu tư công được đẩy mạnh thực hiện; tình hình triển khai thực hiện các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh nhìn chung đúng theo kế hoạch vốn đã được giao từ nguồn vốn chuyển từ năm 2021 và nguồn vốn theo kế hoạch trung và dài hạn.

Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh trong tháng 10/2022 đạt 374,59 tỷ đồng, tăng 61,48% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng năm 2022  vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh đạt 2.463,41 tỷ đồng, tăng 11,54% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là do các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công nên vốn đầu tư tăng so với cùng kỳ năm trước.  

6. Hoạt động thương mại và dịch vụ trong tháng khá sôi động phục hồi ở tất cả các ngành. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10/2022 tăng 0,71% so cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng đầu năm 2022 tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 22,06% so với cùng kỳ năm trước, trong đó tổng mức bán lẻ hàng hoá tăng 23,20%. 

7. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2022 tăng 0,09% so với tháng trước; tăng 2,82% so với cùng tháng năm trước; tăng 3,38% so với tháng 12 năm trước; tăng 7,68% so với kỳ gốc 2019; CPI bình quân 10 tháng năm 2022 so với cùng kỳ năm trước tăng 2,54%.

 

Diễm Hằng - ipckontum
Số lượt xem:169
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

4379247 Tổng số người truy cập: 18 Số người online:
Phát triển:TNC