banner
Thứ 3, ngày 30 tháng 5 năm 2023
Thống nhất tổ chức Chương trình Cà Phê Doanh nghiệp - Doanh nhân tháng 3 năm 2023 vào lúc 08h30’ ngày 15 tháng 3 năm 2023
9-3-2023

Ngày 9/3, UBND tỉnh đã có Văn bản số 680/UBND-KTTH về tổ chức Chương trình Cà phê Doanh nghiệp - Doanh nhân tỉnh tháng 3/2023, Theo đó. UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Thống nhất tổ chức Chương trình Cà Phê Doanh nghiệp - Doanh nhân tháng 3 năm 2023 vào lúc 08h30’ ngày 15 tháng 3 năm 2023 (thứ Tư); địa điểm: Nhà khách Hữu nghị.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phát hành Giấy mời và xác nhận thành phần tham dự (theo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn nêu trên). Tiếp tục rà soát, mời các doanh nghiệp, nhà đầu tư tham dự Chương trình; chuẩn bị chu đáo nội dung, chương trình, kịch bản chi tiết,...; đồng thời, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ hành chính hội nghị (Nhà khách Hữu nghị) chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để tổ chức Chương trình và thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 203/TB-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2022 (trong đó, rà soát kỹ đối với các nội dung về khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh để giải quyết tại Chương trình; không tiếp nhận, xử lý đối với các đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo).

3. Trung tâm Dịch vụ hành chính hội nghị (Nhà khách Hữu Nghị) rà soát, chuẩn bị đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất để phục vụ tổ chức Chương trình (trong đó chú ý đảm bảo âm thanh, ánh sáng...).

4. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum, Cổng Thông tin điện tử tỉnh thường xuyên đăng tải, thông báo thời gian, địa điểm tổ chức Chương trình để các doanh nghiệp, nhà đầu tư biết, đăng ký tham gia.

5. Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo thời gian, địa điểm tổ chức Chương trình để các hội viên biết, tham gia.

 

Khắc Quang - Ipckontum
Số lượt xem:73
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

4285877 Tổng số người truy cập: 129 Số người online:
Phát triển:TNC