banner
Thứ 6, ngày 8 tháng 12 năm 2023
Tuyên truyền triển khai khảo sát bộ chỉ số DDCI năm 2022 của tỉnh Kon Tum
11-10-2022

Thực hiện Kế hoạch số 1906/KH-UBND ngày 20/6/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các Sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Kon Tum (DDCI) năm 2022.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã giao Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp (Trung tâm) triển khai phát phiếu khảo sát đến từng doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh (gọi tắt là Doanh nghiệp), tổng hợp phiếu khảo sát gửi về VCCI Chi nhánh Đà Nẵng. Thời gian triển khai trong tháng 10-11/2022.

Phiếu khảo sát này cung cấp các thông tin cần thiết để xây dựng Báo cáo Bộ chỉ số Đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương tỉnh Kon Tum năm 2022 (DDCI). Mục tiêu tổng thể của DDCI là thúc đẩy cải thiện chất lượng quản trị, điều hành kinh tế của các sở, ngành, huyện, thành phố của tỉnh, tạo động lực cải cách liên tục và đồng bộ giữa các ngành, các cấp nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, minh bạch tại địa phương.

Do vậy, để công tác khảo sát, lấy ý kiến Doanh nghiệp đạt được kết quả cao, rất cần các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác truyền thông một cách đồng bộ để các đối tượng được khảo sát hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác khảo sát.

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các đơn vị căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 1906/KH-UBND, ngày 20/6/2022 của UBND tỉnh, thực hiện tuyên truyền, phổ biến về bộ chỉ số DDCI tỉnh Kon Tum năm 2022. Hiện tại, công tác khảo sát đang triển khai đưa phiếu khảo sát đến các doanh nghiệp qua các hình thức:

+ Trực tuyến tại địa chỉ: https://bom.so/fp3x53. Hoặc qua mã Qr code:

+ Phiếu khảo sát sẽ được nhân viên Bưu điện gửi trực tiếp đến Doanh nghiệp. Doanh nghiệp điền và gửi lại phiếu khảo sát tại bưu điện (Phiếu khảo sát 01 (Mẫu A) – Khảo sát Doanh nghiệp và Phiếu khảo sát 02 (Mẫu B) - Khảo sát Hợp tác xã, Hộ kinh doanh gửi kèm theo).

+ Trung tâm sẽ cử cán bộ đến trực tiếp tại các Doanh nghiệp để phát, thu, niêm phong phiếu khảo sát sau khi doanh nghiệp điền vào phiếu.

Các Phụ lục kèm theo: /Uploads/files/1_%20tuyen%20truyen%20DN_%20doc(1).pdf/Uploads/files/Phi%E1%BA%BFu%2001%20-%20Phi%E1%BA%BFu%20kh%E1%BA%A3o%20s%C3%A1t%20DN%20DDCI%20Kon%20Tum%202022(1).pdf/Uploads/files/Phi%E1%BA%BFu%2002%20-%20Phi%E1%BA%BFu%20kh%E1%BA%A3o%20s%C3%A1t%20HKD%2C%20HTX%20%20DDCI%20Kon%20Tum%202022(1).pdf

 

Thế Đắc - ipcKonTum
Số lượt xem:453

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 
4467714 Tổng số người truy cập: 36 Số người online:
TNC Phát triển: