banner
Thứ 5, ngày 23 tháng 9 năm 2021
Đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại tại khu đất Bến xe Kon Tum, thành phố Kon Tum.
17-7-2021

     Ngày 16/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2439/UBND-HTKT về dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại tại khu đất Bến xe Kon Tum, thành phố Kon Tum.

     Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại tại khu đất Bến xe Kon Tum (mục tiêu, địa điểm, quy mô, tiến độ, thời hạn thực hiện,…) làm cơ sở để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu) trước ngày 26 tháng 7 năm 2021. Sở Giao thông vận tải làm việc với Công ty Bến xe Kon Tum để nắm tiến độ, khó khăn, vướng mắc trong quá trình lập thủ tục đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng Bến xe khách phía Bắc thành phố Kon Tum; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo trước ngày 26 tháng 7 năm 2021. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp các nội dung nêu trên, báo cáo tiến độ tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Bến xe khách phía Bắc thành phố Kon Tum; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30 tháng 7 năm 2021.

 

Khắc Quang-ipckontum
Số lượt xem:65
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3606775 Tổng số người truy cập: 16 Số người online:
Phát triển:TNC