banner
Thứ 4, ngày 30 tháng 11 năm 2022
Chuẩn bị Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp
6-8-2022

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 4983/VPCP-DMDN gửi các Bộ: Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động-Thương binh và Xã hội, Y tế, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công an, Quốc phòng; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ngân hàng Chính sách xã hội về việc chuẩn bị Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp

Theo đó, xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 5469/BKHĐT- PTDN ngày 05 tháng 8 năm 2022 về việc tổ chức Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 

Đồng ý tổ chức Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp với chủ đềChủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững” vào ngày 11 tháng 8 năm 2022 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 63 địa phương. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư: (1) Chuẩn bị Báo cáo đánh giá tác động của tình hình kinh tế thế giới đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; khó khăn, thách thức, cơ hội và giải pháp của Chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển bền vững. (2) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ dự thảo các bài phát biểu khai mạc, kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị; đề xuất danh sách các doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp tham dự, bảo đảm bao quát hết các lĩnh vực theo yêu cầu, mục tiêu của Hội nghị; gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 08 tháng 8 năm 2022 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo. (3) Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ để gửi cho Hội nghị tham gia; tổng hợp ý kiến, kiến nghị để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sau Hội nghị. (4) Trình Thủ tướng Chính phủ phương án tổ chức Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp nước ngoài trước ngày 11 tháng 8 năm 2022. 

Các Bộ: Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công an, Quốc phòng; Ngân hàng Nhà nước; Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Ngân hàng Chính sách xã hội tham dự, chuẩn bị các nội dung phát biểu và giải đáp các kiến nghị của doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp tại Hội nghị. 

Văn phòng Chính phủ phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị các điều kiện hậu cần, kỹ thuật để tổ chức Hội nghị. 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: (1) Chuẩn bị phát biểu và giải đáp kiến nghị của doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp tại Hội nghị; (2) Đảm bảo hạ tầng thông tin đáp ứng điều kiện của Hội nghị trực tuyến./.

 

Diễm Hằng - ipcKonTum
Số lượt xem:76
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

4136986 Tổng số người truy cập: 21 Số người online:
Phát triển:TNC