banner
Thứ 2, ngày 10 tháng 5 năm 2021
Hội thảo lấy ý kiến Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025
21-10-2020

     Chiều 20/10, đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, để kịp thời đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống.

     Thực hiện Chỉ thị số của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 06/5/2020 của UBND tỉnh về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương tổ chức đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020, xây dựng dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025; sau đó, tổ chức lấy ý kiến tham gia của các địa phương, đơn vị, nguyên lãnh đạo tỉnh và lấy ý kiến phản biện của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh bổ sung hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch. 

     Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025 gồm 04 phần: Phần thứ nhất: Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh giai đoạn 2016-2020; Phần thứ hai: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh giai đoạn 2021-2025; Phần thứ ba: Một số giải pháp chủ yếu; Phần thứ tư: Chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện.

     Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội 5 năm, giai đoạn 2016-2020, từ đó nêu lên những nhân tố cần phát huy, vấn đề cần rút kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện trong giai đoạn tới; nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, như: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2020-2025 trên 10%/năm; thu ngân sách nhà nước đến năm 2025 đạt 5.000 tỷ đồng; huy động vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021-2025 đạt 118.000 tỷ đồng; đến năm 2025, có ít nhất 04 huyện và thành phố Kon Tum đạt chuẩn nông thôn mới hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và có ít nhất 60 xã (70,6% số xã) đạt chuẩn xã nông thôn mới...

     Phát biểu tại Hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý những năm đầu của kế hoạch 5 năm, giai đoạn 2021-2025 sẽ rất khó khăn, thách thức do vẫn còn chịu nhiều sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và biến đổi khí hậu làm cho thời tiết diễn biến khó lường, nên mục tiêu đặt ra và dự báo kết quả đạt được sẽ thấp hơn dự kiến trước đây. Vì vậy, các sở, ngành, địa phương cần tìm tòi nghiêu cứu, đề xuất các giải pháp, biện pháp cụ thể, sát hợp với tình hình thực tế của địa phương và phù hợp với xu thế phát triển của đất nước, của thế giới nhằm tạo điều kiện, tiền đề để tăng tốc cho những năm sau, nhằm hoàn thành các mục tiêu và Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

ipckontum
Số lượt xem:179
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3490739 Tổng số người truy cập: 21 Số người online:
Phát triển:TNC