banner
Chủ nhật, ngày 26 tháng 6 năm 2022
Khoa học và công nghệ - động lực thúc đẩy tăng trưởng Kinh tế xã hội tỉnh
29-4-2022

Khoa học và công nghệ (KH&CN) là nền tảng, động lực cho phát triển bền vững trên các lĩnh vực đời sống xã hội, tỉnh luôn chú trọng, ưu tiên các hoạt động đổi mới công nghệ, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, giảm chi phí nguyên liệu và nhân công, tạo ra sản phẩm có tính cạnh tranh cao và thân thiện với môi trường.

Thời gian qua, hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH&CN trên địa bàn tỉnh luôn được quan tâm, chú trọng, đặc biệt là lĩnh vực khoa học nông nghiệp. Các đề tài, dự án trong lĩnh vực này chủ yếu nghiên cứu, chuyển giao các giống cây trồng, quy trình công nghệ mới vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất theo hướng bền vững. Đặc biệt, hầu hết các đề tài, dự án đều được ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, cho thấy nhiệm vụ KH&CN ngày càng sâu sát nhu cầu thực tế của nhân dân.

 Nhiều mô hình KH&CN có hiệu quả trên nhiều lĩnh vực được triển khai như ứng dụng các biện pháp kỹ thuật trong phòng trừ sâu bệnh hại cây sâm Ngọc Linh; ứng dụng công nghệ cao sản xuất rau, cây ăn quả an toàn theo chuỗi giá trị tại huyện Kon Plông; xây dựng mô hình trồng lan kim tuyến dưới tán rừng; mô hình nhân giống, trồng và sơ chế biến giảo cổ lam và độc hoạt theo GACP nhằm tạo vùng nguyên liệu cho sản xuất thuốc; ứng dụng KH&CN xây dựng mô hình sản xuất lợn lai 3 giống thương phẩm và chăn nuôi lợn thịt theo hướng an toàn sinh học; ứng dụng phát triển khoa học và công nghệ trong sản xuất gạch bê tông từ vật liệu sẵn có; ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình trồng một số giống chè mới, thâm canh và chế biến chè xanh, chè ô long...

Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH&CN thời gian qua đã bám sát định hướng, chủ trương của Đảng, Nhà nước và yêu cầu thực tiễn của địa phương. Các đề tài, dự án được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực ưu tiên phát triển của tỉnh như nông nghiệp, nông thôn, khoa học kỹ thuật và công nghệ, văn hóa - xã hội, bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Dịch Covid-19 đã tác động mạnh tới mọi mặt đời sống, để ứng phó với dịch bệnh, các giải pháp về KH&CN đã được áp dụng vào thực tiễn. Với những đề tài, dự án đã được nghiệm thu, đánh giá, các ngành, đơn vị liên quan cần có giải pháp phối hợp nhân rộng, lan tỏa.

“Trong giai đoạn 2020 - 2025, mọi khía cạnh phát triển kinh tế - xã hội sẽ chịu tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nhiều mô hình sản xuất kinh doanh sẽ có nhiều thay đổi, tác động đến toàn bộ hệ thống sản xuất và quản lý. Vì vậy, cần đẩy mạnh đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ cao trong một số lĩnh vực như công nghệ thông tin, công nghệ sinh học; áp dụng và phát triển công nghệ cao, đặc biệt là công nghệ tin học trong mọi lĩnh vực; có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng công nghệ mới vào sản xuất để nâng cao giá trị sản xuất và bảo vệ môi trường. Từ đó góp phần thúc đẩy KH&CN, phục vụ trực tiếp cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội”.       

 

 

Diệu Linh - IpcKonTum
Số lượt xem:136
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3900525 Tổng số người truy cập: 11 Số người online:
Phát triển:TNC