banner
Thứ 3, ngày 22 tháng 6 năm 2021
Quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư
13-4-2021

     Ngày 09 tháng 4 năm 2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT về  Quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư, theo đó:

     Thông tư gồm có 06 điều và các Mẫu văn bản quy định liên quan: 28 Mẫu văn bản quy định đối với nhà đầu tư, 21 Mẫu văn bản đối với các cơ quan quản lý về mặt nhà nước, 04 Mẫu văn bản báo cáo đối với các tổ chức có dự án đầu tư, 15 Mẫu văn bản báo cáo đối với các cơ quan quản lý về mặt nhà nước, 16 Mẫu văn bản quy định đối với nhà đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, 05 Mẫu văn bản đối với các cơ quan quản lý về mặt nhà nước về đầu tư ra nước ngoài, 04 Mẫu văn bản báo cáo định kỳ của các Bộ,ngành liên quan và nhà đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, 06 Mẫu văn bản áp dụng đối với Chương trình xúc tiến đầu tư, 03 Mẫu văn bản đối với chường trình xúc tiến đầu tư của các Bộ, ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 03 Mẫu văn bản áp dụng đối với các hoạt động xúc tiến đầu tư khác, 04 Mẫu báo cáo. Chi tiết tại đây

 

Công Dinh - ipckontum
Số lượt xem:88
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3528530 Tổng số người truy cập: 21 Số người online:
Phát triển:TNC