banner
Thứ 6, ngày 29 tháng 9 năm 2023
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất gỗ ván lạng HK của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Vinh Dung
16-11-2017
Ngày 10/10/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1047/QĐ-UBND về việc Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất gỗ ván lạng HK của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Vinh Dung.

Theo đó, mục tiêu của dự án là Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác. Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: Ván lạng, ván ép và phụ phẩm.

Địa điểm thực hiện dự án: Lô D1, D2, cụm Công Nghiệp Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.. Tổng vốn đầu tư của dự án: 14.000.000.000 đồng

Diện tích mặt đất sử dụng của dự án là 26.803 m2; Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm  kể từ ngày phê duyệt chủ trương đầu tư.

Nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, các quy định của pháp luật có liên quan và làm thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Phan Phượng
Số lượt xem:1482
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

4379265 Tổng số người truy cập: 13 Số người online:
Phát triển:TNC