banner
Thứ 4, ngày 12 tháng 6 năm 2024
Chính phủ chỉ đạo về lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025 cấp tỉnh và lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030
28-4-2023

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Văn bản số 315/TTg-NN ngày 27/4 gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025 cấp tỉnh và lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 

Theo đó, xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2344/BTNMT-QHPTTNĐ ngày 06 tháng 4 năm 2023, để thực hiện Nghị quyết số 39/2021/QH15 ngày 13 tháng 11 năm 2021 của Quốc hội về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 05 năm 2021-2025, các Nghị quyết của Quốc hội; Nghị quyết số 85/NQ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ về Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2022 và Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia 05 năm 2021-2025, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

Đối với các địa phương đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 cấp tỉnh gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định theo quy định và theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 178/TTg-CN ngày 27 tháng 3 năm 2023 về việc thúc đẩy và tháo gỡ thị trường bất động sản; chỉ đạo rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện đảm bảo tuân thủ Quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Đối với các địa phương đang tổ chức lập, thẩm định, trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khẩn trương hoàn thành Quy hoạch tỉnh và tổ chức lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 cấp tỉnh đồng thời với Quy hoạch tỉnh. 

Ngay sau khi Quy hoạch tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, hoàn thiện và gửi hồ sơ về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đảm bảo thống nhất, đồng bộ theo đúng quy định của pháp luật đất đai, pháp luật quy hoạch. 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tập trung hoàn thành việc lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định của pháp luật về quy hoạch, pháp luật về đất đai, đảm bảo đồng bộ với Quy hoạch tỉnh, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 cấp tỉnh và tuân thủ chỉ tiêu sử dụng đất quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2022. 

Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 39/2021/QH15 ngày 13 tháng 11 năm 2021 của Quốc hội và khoản 2, khoản 3 Điều 50 của Luật Đất đai (được sửa đổi, bổ sung tại Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch), Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31 tháng 10 hàng năm để tổng hợp báo cáo Chính phủ. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và pháp luật trong việc tổ chức thực hiện./.

 

Công Dinh - ipc Kon Tum
Số lượt xem:363

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang IPV6 Ready

4467715 Tổng số người truy cập: 33 Số người online:
TNC Phát triển: