banner
Thứ 3, ngày 22 tháng 6 năm 2021
Chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu đối với dự án Trang trại Chăn nuôi lợn nái, lợn thương phẩm công nghệ cao và trồng cây tổng hợp của Công ty Cổ phần Thiên Thành Tài và Công ty TNHH Đầu tư Xúc tiến Thương mại Vận tải Thành Đạt
24-3-2021

     Ngày 23/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 213/QĐ-UBND về việc Chấp thuận chủ trương đầu tư chứng nhận lần đầu đối với dự án Trang trại Chăn nuôi lợn nái, lợn thương phẩm công nghệ cao và trồng cây tổng hợp của Công ty Cổ phần Thiên Thành Tài và Công ty TNHH Đầu tư Xúc tiến Thương mại Vận tải Thành Đạt.

     Theo đó, Dự án Trang trại Chăn nuôi lợn nái, lợn thương phẩm công nghệ cao và trồng cây tổng hợp của Công ty Cổ phần Thiên Thành Tài và Công ty TNHH Đầu tư Xúc tiến Thương mại Vận tải Thành Đạt có các nội dung chính sau:

     1. Tên dự án đầu tư: Dự án Trang trại Chăn nuôi lợn nái, lợn thương phẩm công nghệ cao và trồng cây tổng hợp.

     2. Mục tiêu dự án: Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn công nghệ cao; Trồng cây tổng hợp theo quy trình khép kín; Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở.

     3. Địa điểm thực hiện dự án: Thôn Khơk Klong, xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

     4. Quy mô dự án:

     - Diện tích đất dự kiến sử dụng: 38,83 ha.

     - Công suất thiết kế: Chăn nuôi lợn công suất 35.000 con/năm.

     - Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: Lợn nái, lợn sữa, lợn thương phẩm.

     - Quy mô kiến trúc: Diện tích khu vực xây dựng chuồng trại: 175.765 m2 (Trong đó: Xây dựng nhà ở công nhân 43.880 m2; Xây dựng hạ tầng cơ sở 131.885 m2); Trồng cây tổng hợp để bảo vệ và phòng chống dịch bệnh 174.152 m2; Đất giao thông nội bộ 27.193 m2; Hành lang kỹ thuật: 11.189 m2.

     5. Tiến độ thực hiện dự án:

     - Tiến độ góp vốn và huy động nguồn vốn: Hoàn thành Quý IV năm 2021.

     - Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư:

     + Thời gian chuẩn bị đầu tư, hoàn thành thủ tục pháp lý của dự án: Đến Quý II/2021.

     + Thời gian xây dựng: Quý III/2021 đến Quý IV/2021.

     + Thời gian vận hành sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ: Từ Quý I/2022.

     6. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư.

     7. Nhà đầu tư thực hiện dự án

     a) Nhà đầu tư thứ nhất:

    Tên nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VẬN TẢI THÀNH ĐẠT

    Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0313244861 do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 11 tháng 5 năm 2015; cấp thay đổi lần thứ 3, ngày 16 tháng 10 năm 2019.

     Địa chỉ trụ sở chính: Số 4/15 Đường số 2, Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

     Người đại diện theo pháp luật: NGUYỄN VĂN THIỆN

     Giới tính: Nam     Dân tộc: Kinh         Quốc tịch: Việt Nam

     Sinh ngày: 25/09/1980              Chứng minh nhân dân số: 025654902

     Ngày cấp: 05/02/2013               Nơi cấp: Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

     Địa chỉ thường trú: Số 325/13/8, Khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

     Chỗ ở hiện tại: Số 325/13/8, Khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

     Chức danh: Tổng Giám đốc. 

     Số điện thoại: 0909373478   Email: Nguyenvanthientp@gmail.com.

     b) Nhà đầu tư thứ hai:

     Tên nhà đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN THÀNH TÀI

     Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 6101275957 do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum cấp lần đầu ngày 24 tháng 9 năm 2020.

     Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Khơk Klong, xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

     Người đại diện theo pháp luật: VÕ ĐỨC HẬU

     Giới tính: Nam     Dân tộc: Kinh         Quốc tịch: Việt Nam

     Sinh ngày: 15/11/1983              Chứng minh nhân dân số: 231060627

     Ngày cấp: 26/9/2016                 Nơi cấp: Công an tỉnh Gia Lai.

     Địa chỉ thường trú: Tổ 7, phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

     Chỗ ở hiện tại: Tổ 7, phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

     Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc. 

     Số điện thoại: 0948342446   Email: voduchau@gmail.com.

     c) Tổng vốn đầu tư của dự án: 150.000.000.000 đồng (bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng), trong đó:

     - Nguồn vốn góp của nhà đầu tư 37.500.000.000 đồng (bằng chữ:Ba mươi bảy tỷ, năm trăm triệu đồng; chiếm 25% tổng vốn đầu tư; trong đó: Công ty Cổ phần Thiên Thành Tài góp 2.000.000.000 đồng và Công ty TNHH Đầu tư Xúc tiến Thương mại Vận tải Thành Đạt 35.500.000.000 đồng; góp vốn bằng tiền mặt, tiến độ góp vốn đến Quý IV/2021).

     - Vốn vay: 112.500.000.000 đồng (bằng chữ: Một trăm mười hai tỷ, năm trăm triệu đồng, chiếm 75% tổng vốn đầu tư).

    8. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

     - Nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ cam kết; tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng, đất đai, rừng, môi trường, khoáng sản, lao động, nghĩa vụ tài chính và các quy định khác có liên quan.

     - Nhà đầu tư thực hiện ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum theo quy định tại Điều 43 Luật Đầu tư năm 2020.

     - Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện đúng chế độ báo cáo theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020.

     9. Công nghệ áp dụng: Công nghệ sử dụng trong dự án theo mô hình trang trại chăn nuôi khép kín.

    10. Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư: Dự án được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của pháp luật hiện hành.

    11. Thời điểm có hiệu lực của văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư: Văn bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Diễm Hằng - ipckontum
Số lượt xem:87
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3528648 Tổng số người truy cập: 19 Số người online:
Phát triển:TNC