banner
Thứ 5, ngày 2 tháng 12 năm 2021
Chủ trương Dự án Đầu tư mở rộng nâng công suất nhà máy đường của Công ty cổ phần đường Kon Tum
10-7-2017
Ngày 28/6/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 599/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư mở rộng nâng công suất nhà máy đường từ 1.800 tấn mía/ngày lên 2.500 tấn mía/ngày của Công ty cổ phần đường Kon Tum.

Dự án được thực hiện tại thôn Kon Rờ Bàng, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum với công suất thiết kế 2.500 tấn mía/ngày để tạo ra sản phẩm, dịch vụ cung cấp là đường thành phẩm.  

Dự án có thời hạn hoạt động 29 năm (đến ngày 01/6/2045) trên diện  tích mặt đất sử dụng 75.214,1 m2. Tổng vốn đầu tư dự án là 158.106.000.000 đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2017.

Nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, các quy định của pháp luật có liên quan và làm thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phan Phượng
Số lượt xem:1092
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3654472 Tổng số người truy cập: 20 Số người online:
Phát triển:TNC