banner
Thứ 4, ngày 19 tháng 1 năm 2022
Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Vùng nguyên liệu chuối xuất khẩu và các loại cây giá trị cao khác tại huyện Tu Mơ Rông và huyện Kon Plông.
26-6-2017
Ngày 19/6/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 552/QĐ-UBND Chấp thuận cho Công ty Cổ phần ViNaGro thực hiện dự án Vùng nguyên liệu chuối xuất khẩu và các loại cây giá trị cao khác tại huyện Tu Mơ Rông và huyện Kon Plông.

Mục tiêu của dự án là tạo ra vùng nguyên liệu Chuối xuất khẩu và các loại cây giá trị cao, từ đó góp phần tăng thu nhập bền vững cho người dân địa phương.

Dự án có công suất 15.000 tấn/năm, cung cấp sản phẩm chuối xuất khẩu. Quy mô kiến trúc xây dựng Nhà làm việc 100 m2; nhà ở tập thể 120 m2; nhà kho 150 m2; nhà màng ươm giống 1.000 m2; nhà xưởng, bể rửa sơ chế chuối và khu vực đóng gói xuất khẩu 1.000 m2; giếng nước, bể nước sinh hoạt 01 cái.

Diện tích mặt đất sử dụng 260,27 m2 tại khoảnh 4,6 tiểu khu 247 xã Ngọc Yêu và khoảnh 1,3 tiểu khu 214 xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông; tiểu khu 481, thôn Kon Leng 1, xã Đăk Long, huyện Kon Plông. Tổng vốn đầu tư dự án là  70,3 tỷ đồng.

Thời hạn hoạt động dự án 50 năm kể từ ngày phê duyệt chủ trương đầu tư. Thời gian chuẩn bị đầu tư, đền bù, giải phóng mặt bằng từ quý II năm 2017 đến quý IV năm 2017. Tiến độ trồng chuối năm 2017 đầu tư trồng 40 ha, năm 2018 đầu tư trồng 60 ha, năm 2019 đầu tư trồng 140 ha.

Thời gian vận hành sản xuất, kinh doanh, cung cấp sản phẩm từ quý IV năm 2018 cung cấp sản phẩm và tạo doanh thu từ diện tích 40 ha chuối, từ quý IV năm 2019, cung cấp sản phẩm và tạo doanh thu từ diện tích 100 ha chuối. từ quý IV năm 2020 cung cấp sản phẩm và tạo doanh thu từ diện tích 240 ha chuối.

Nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, các quy định của pháp luật có liên quan và làm thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ cam kết; tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, lao động, nghĩa vụ tài chính và các quy định khác có liên quan.

Ngoài ra nhà đầu tư thực hiện ký quỹ đảm bảo dự án đầu tư với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh theo quy định tại điều 27 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Chi tiết tại đây:

Khắc Quang
Số lượt xem:1042
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3715163 Tổng số người truy cập: 17 Số người online:
Phát triển:TNC