banner
Thứ 6, ngày 20 tháng 5 năm 2022
Chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu khoa học ứng dụng và Chuyển giao công nghệ.
19-6-2017
Ngày 11 tháng 5 năm 2017, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 398/QĐ-UBND về việc Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu khoa học ứng dụng và Chuyển giao công nghệ - Trường Đại học Cần Thơ.

Dự án Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu khoa học ứng dụng và Chuyển giao công nghệ của Trường Đại học Cần Thơ là cơ sở đào tạo phát triển nguồn lực phục vụ cho sự phát triển của tỉnh Kon Tum nói riêng và Tây Nguyên nói chung. Cơ sở thực tập cho các nhà khoa học, sinh viên, học viên sau đại học. Là nơi để tổ chức triển khai các nghiên cứu khoa học, đặc biệt là ứng dụng khoa học công nghệ vào nông nghiệp (nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh...). Thực hiện các mô hình thực nghiệm giống cây trồng, vật nuôi đặc thù, hướng tới xây dựng thương hiệu của tỉnh Kon Tum và Tây Nguyên. Tổ chức khảo nghiệm các giống cây trồng vật nuôi mới, nhập nội... phù hợp với điều kiện của tỉnh Kon Tum và Tây Nguyên. Chuyển giao các kết quả nghiên cứu của Trường và tiến bộ khoa học kỹ thuật khác. Kết nối và kêu gọi các đối tác truyền thống trong và ngoài nước của Trường Đại học cần Thơ tham gia đầu tư cho tỉnh Kon Tum và Tây Nguyên.

Quy mô kiến trúc xây dựng như sau Khu đào tạo, nghiên cứu xây dựng trên diện tích đất trống 4,89 ha, gồm: Xây dựng văn phòng, phòng học, phòng thí nghiệm…01 ha hệ thống nhà kính, nhà lưới phục vụ thí nghiệm...2,89 ha. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật 01 ha.

Khu thực nghiệm Triển khai dưới tán rừng tự nhiên, rừng thông, mặt nước và đất nương rẫy với diện tích 20,67 ha. Các mô hình thực nghiệm (các loại nấm ăn và nấm dược liệu cao cấp, cây dược liệu, hoa, củ cao cấp...). Sản phẩm, dịch vụ cung cấp các mô hình canh tác cây trồng, vật nuôi, các thiết bị khoa học công nghệ.

Địa điểm thực hiện dự án tại Tiểu khu 488, thôn Măng Đen, xã Đăk Long, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Diện tích đất sử dụng 25,56 ha, trong đó: Diện tích rừng tự nhiên: 8,75 ha để thực hiện mô hình thực nghiệm, nghiên cứu thực vật dưới tán rừng (nhà đầu tư lập thủ tục cho thuê rừng theo quy định, đảm bảo phù hợp với Thông báo số 191/TB-VPCP ngày 22/7/2016 của Văn phòng Chính phủ). Diện tích đất không phải rừng tự nhiên: 16,81 ha (nhà đầu tư thực hiện thủ tục đất đai theo quy định).

Tổng vốn đầu tư của dự án 50 tỷ đồng, trong đó vốn góp của Trường Đại học Cần Thơ để thực hiện dự án là 10 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 20% tổng vốn đầu tư (tiến độ góp vốn từ năm 2017 đến hết năm 2018). vốn huy động 40 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 75% tổng vốn đầu tư (huy động từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước là đối tác của trường, tiến độ từ năm 2017 đến năm 2020).

Thời hạn hoạt động của dự án 50 năm.

Tiến độ chuẩn bị đầu tư dự án từ quý II năm 2017, thời gian bắt đầu xây dựng quý III năm 2017, thời gian hoàn thành đưa vào hoạt động từ quý IV năm 2018 và tiếp tục đầu tư xây dựng.

Nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, các quy định của pháp luật có liên quan và làm thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ cam kết; tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, lao động, nghĩa vụ tài chính và các quy định khác có liên quan.

Ngoài ra nhà đầu tư thực hiện ký quỹ đảm bảo dự án đầu tư với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh theo quy định tại điều 27 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Chi tiết tại đây:

Khắc Quang
Số lượt xem:1187
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3851678 Tổng số người truy cập: 16 Số người online:
Phát triển:TNC