banner
Thứ 6, ngày 20 tháng 5 năm 2022
Quyết định chủ trương đầu tư dự án Trang trại thực nghiệm rau, hoa, củ, quả xứ lạnh theo công nghệ Nhật Bản.
19-6-2017
Ngày 15 tháng 5 năm 2017, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 406/QĐ-UBND Quyết định chủ trương đầu tư dự án Trang trại thực nghiệm rau, hoa, củ, quả xứ lạnh theo công nghệ Nhật Bản của của Công ty Cổ phần xây dựng 47.

Dự án có mục tiêu Tạo ra những sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao, thân thiện với môi trường. 

Quy mô dự án nhu sau công suất thiết kế 328 tấn/năm. Sản phẩm cung cấp Rau, củ, quả (dâu tây, cà chua, bí đỏ, khoai lang). Quy mô kiến trúc xây dựng nhà kính 12.000 m2; nhà ở công nhân 1.000 m2; nhà kho, công trình phụ trợ khác 2.500 m2.

diện tích sử dụng là 03 ha tại Tiểu khu 482, thôn Tu Rằng, xã Măng Cành, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Tổng vốn đầu tư của dự án 7.877.320.000 VNĐ (bảy tỷ, tám trăm bảy mươi bảy triệu, ba trăm hai mươi nghìn đồng). Trong đó: Vốn góp của Công ty cổ phần xây dựng 47 chiếm tỷ lệ 100% tổng vốn đầu tư, góp bằng tiền mặt, tiến độ góp vốn năm 2017.

Trong giai đoạn I (từ tháng 5/2017 đến tháng 5/2018) trồng thí nghiệm trên 5.000 m2 nhà kính. Giai đoạn II (từ tháng 6/2018 đến tháng 6/2020), mở rộng thí nghiệm và trồng đại trà trên diện tích 25.000 m2.

Nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, các quy định của pháp luật có liên quan và làm thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ cam kết; tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, lao động, nghĩa vụ tài chính và các quy định khác có liên quan.

Ngoài ra nhà đầu tư thực hiện ký quỹ đảm bảo dự án đầu tư với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh theo quy định tại điều 27 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Chi tiết tại đây: 

Khắc Quang
Số lượt xem:1062
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3851604 Tổng số người truy cập: 12 Số người online:
Phát triển:TNC