banner
Thứ 6, ngày 20 tháng 5 năm 2022
Quyết định điều chỉnh Giấy chứng đầu tư đầu tư đối với Dự án Thủy điện Đăk Psi 1
19-6-2017
Ngày 09/5/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 379/QĐ-UBND Điều chỉnh Giấy chứng đầu tư đầu tư đối với Dự án Thủy điện Đăk Psi 1 của Công ty cổ phần thủy điện Ry Ninh II-ĐăkPsi.

Nội dung điều chỉnh như sau: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư số 38121000049 do UBND tỉnh Kon Tum cấp lần đầu ngày 21/12/2010 cho Công ty cổ phần thủy điện Ry Ninh II – ĐăkPsi để thực hiện dự án Thủy điện Đăk Psi 1 như sau:

1. Điều chỉnh Người đại diện Pháp luật tại phần Chứng nhận như sau:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 6100255115 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum cấp thay đổi lần 3 ngày 30/03/2016.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 252 Duy Tân, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum,tỉnh Kon Tum.

Người đại diện pháp luật: Ông PHẠM VĂN KIỂU

Sinh ngày: 20/10/1973                              Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 201440027      Ngày cấp: 27/08/2011

Nơi cấp: Công an thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ thường trú: Số nhà 14 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Chỗ ở hiện tại: Số 252 Duy Tân, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum,tỉnh Kon Tum.

Điện thoại: 0988838313;                              Fax: 0603958657;

Email: phamvankieu19@gmail.com.

2. Điều chỉnh Tổng vốn đầu tư của dự án tại Điều 4 như sau:

Tổng vốn đầu tư dự án: 143.762.163.000 đồng (Một trăm bốn mươi ba tỷ, bảy trăm sáu mươi hai triệu, một trăm sáu mươi ba nghìn đồng). Trong đó:

+ Vốn góp của Công ty để thực hiện dự án: 43.128.648.900 đồng (Bốn mươi ba tỷ, một trăm hai mươi tám triệu, sáu trăm bốn mươi tám nghìn, chín trăm đồng), chiếm tỷ lệ 30% tổng mức đầu tư.

+ Vốn vay: 100.633.514.100 đồng (Một trăm tỷ, sáu trăm ba mươi ba triệu, năm trăm mười bốn nghìn, một trăm đồng), chiếm tỷ lệ 70% tổng mức đầu tư.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chi tiết tại đây

Phan Phượng
Số lượt xem:1047
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3851677 Tổng số người truy cập: 15 Số người online:
Phát triển:TNC