banner
Thứ 4, ngày 19 tháng 1 năm 2022
Chủ trương đầu tư Dự án khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường.
26-6-2017
Ngày 13/6/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 525/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường cho chủ đầu tư là Hộ kinh doanh Nguyễn Đình Thất.

Dự án khai thác và chế biến cát làm vật liệu xây dựng thông thường điểm mỏ số 14 thuộc sông Tê Pen 2, thôn Đăk Rô Gia, xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô với công suất 2.971 m3/năm. Quy mô kiến trúc xây dựng khu nhà điều hành dạng container 15 m2 .

Diện tích mặt đất sử dụng 10.340 m2. Tổng vốn đầu tư dự án là  362.728.553 đồng, là vốn tự có của nhà đầu tưThời hạn hoạt động dự án 6,5 năm kể từ ngày phê duyệt chủ trương đầu tư.

Tiến độ xây dựng công trình từ tháng 6 năm 2017 đến tháng 9 năm 2017. Thời gian vận hành khai thác và kinh doanh từ tháng 9 năm 2017 đến tháng 9 năm 2023. Thời gian cải tạo, phục hồi môi trường từ tháng 9 năm 2023 đến tháng 12 năm 2023. 

Nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ cam kết; tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, khoáng sản, lao động, nghĩa vụ tài chính và các quy định khác có liên quan.

Nhà đầu tư thực hiện ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum theo quy định tại Điều 27, Nghị định số 118/2015/NĐ-CP, ngày 12/11/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Chi tiết tại đây: 

Khắc Quang
Số lượt xem:1250
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3715188 Tổng số người truy cập: 25 Số người online:
Phát triển:TNC