banner
Thứ 5, ngày 2 tháng 12 năm 2021
Chủ trương đầu tư xây dựng bến xe khách huyện Konplông
28-8-2017
Ngày 04 tháng 8 năm 2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số: 745/QĐ-UBND chủ trương Đầu tư xây dựng bến xe khách huyện KonPlong của Hợp tác xã vận tải cơ giới hàng hóa và hành khách Tây Nguyên.

Dự án có mục tiêu là vận tải hành khách và hàng hóa phục vụ nhu cầu đi và đến của nhân dân.

 Với diện tích mặt đất sử dụng 5.000m2 tại Tiểu khu 483A, thôn Măng Đen, xã Đắk Long, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với quy mô xây dựng bến xe khách theo tiêu chuẩn loại IV.

Tổng vốn đầu tư là 9.150.256.421 đồng (Chín tỷ một trăm năm mươi triệu hai trăm năm mươi sáu nghìn bốn trăm hai mươi mốt đồng) từ 100% vốn tự có của Nhà đầu tư. Thời hạn hoạt động là 50 năm.

Tiến độ thực hiện dự án:

- Giai đoạn 1:

+ Chuẩn bị đầu tư: Quý III năm 2017;

+ Thực hiện đầu tư, xây dựng các hạng mục công trình: từ Quý IV năm 2017 đến Quý I năm 2018;

+ Thời gian vận hành sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ: Quý I năm 2018.

- Giai đoạn 2: Trong năm 2020 tiến hành nâng cấp, mở rộng các hạng mục đạt tiêu chuẩn Bến xe khách loại III.

Nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, các quy định của pháp luật có liên quan và làm thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nhà đầu tư thực hiện dự án có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ cam kết; tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, lao động, nghĩa vụ tài chính và các quy định khác có liên quan. Nhà đầu tư thực hiện ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum theo quy định tại Điều 27, Nghị định số 118/2015/NĐ-CP, ngày 12/11/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Chi tiết tại đây:  

Diễm Hằng – ipckontum
Số lượt xem:3003
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3654437 Tổng số người truy cập: 12 Số người online:
Phát triển:TNC