banner
Thứ 5, ngày 2 tháng 12 năm 2021
Chủ trương đầu tư Dự án khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường.
10-7-2017
Ngày 28/6/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 605/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường cho Doanh nghiệp tư nhân Toàn Tiến.

Dự án khai thác và chế biến cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm số 13, sông Đăk Tờ Kan, thôn Đăk Rao Lớn, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô với công suất 3.173 m3/năm. Quy mô kiến trúc xây dựng khu nhà điều hành cấp IV 15 m2.

Diện tích mặt đất sử dụng 4,0526 ha. Tổng vốn đầu tư dự án là  489.000.000 đồng (Nguồn vốn đầu tư từ 100% vốn tự có của nhà đầu tư). Thời hạn hoạt động dự án 6,5 năm kể từ ngày phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư.

Tiến độ xây dựng công trình từ tháng 9 đến tháng 12/2017.

Thời gian vận hành khai thác và kinh doanh từ tháng 12/2017 đến tháng 12/2023.

Thời gian cải tạo, phục hồi môi trường từ tháng 12/2023 đến tháng 03/2024. 

Nhà đu tư đưc hưng ưu đãi đu tư, htrđu tư theo quy đnh ca Lut Đu tư, các quy đnh ca pháp lut có liên quan và làm thtc hưng ưu đãi đu tư, htrđu tư ti cơ quan nhà nưc có thm quyn.

Chi tiết tại đây:

Khắc Quang
Số lượt xem:1088
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3654441 Tổng số người truy cập: 9 Số người online:
Phát triển:TNC