banner
Chủ nhật, ngày 26 tháng 6 năm 2022
Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân" và truyền thông cao điểm phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2022
29-4-2022

Bảo hiểm xã hội vừa có Kế hoạch số 703/KH-BHXH ngày 29/4/2022 về tổ chức truyền thông "Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân" và truyền thông cao điểm phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2022.

Kế hoạch nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động người lao động, Nhân dân tham gia BHXH, BHYT. Gia tăng nhận thức của toàn xã hội, trong đó trọng tâm là người lao động tự do về vai trò, tầm quan trọng và những giá trị lợi ích mà chính sách BHXH, BHYT đem lại cho mỗi cá nhân, gia đình và xã hội. Gia tăng số người tìm hiểu, tương tác và tham gia BHXH, BHYT đặc biệt là ở nhóm người lao động thuộc khu vực phi chính thức. Giảm số trường hợp hưởng BHXH một lần.

Trên cơ sở rà soát, đánh giá, các đơn vị phân loại chủ thể tham gia thành 03 nhóm để có nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông trọng tâm, trọng điểm, sát với từng nhóm chủ thể:

Nhóm 1: Nhóm người dân có thu nhập ổn định, có điều kiện tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, gồm hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, chủ trang trại; người nhận khoán đất, ... Ưu tiên các hình thức truyền thông trực tiếp như: Tổ chức hội nghị truyền thông, hội nghị khách hàng; gặp trực tiếp từng người hoặc theo nhóm nhỏ;…

Nhóm 2: Nhóm người dân có mức sống trung bình, gồm hộ gia đình nông dân, hộ nông lâm ngư diêm nghiệp có mức sống trung bình; người buôn bán nhỏ tại các khu chợ; lao động thuộc các hội, hiệp hội. Ưu tiên các hình thức truyền thông trực tiếp như: Tổ chức hội nghị truyền thông, hội nghị khách hàng; Gặp trực tiếp từng người hoặc theo nhóm nhỏ;… - Truyền thông qua các mô hình về người dân hỗ trợ nhau tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Nhóm 3: Nhóm người dân có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập không ổn định, khó có điều kiện tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;… Ưu tiên các hình thức truyền thông như: Truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng; trên Cổng Thông tin điện tử BHXH tỉnh; trên môi trường Internet, mạng xã hội;… để kêu gọi, cổ vũ các doanh nghiệp, tập thể, cá nhân tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân.

Nội dung truyền thông Truyền thông sâu, rộng về ý nghĩa, vai trò, lợi ích, tính nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Truyền thông giúp người dân hiểu rõ chính sách BHXH, BHYT là hai chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, được Nhà nước bảo hộ nhằm đảm bảo an sinh xã hội cho mọi người dân theo quy định của Hiến pháp, không vì mục tiêu lợi nhuận.

Truyền thông nhấn mạnh về những quyền lợi thiết thực khi tham gia BHXH tự nguyện như được Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí tham gia; được hưởng lương hưu hằng tháng khi về già, được cấp thẻ BHYT miễn phí để đi khám, chữa bệnh trong suốt thời gian hưởng lương hưu...

Truyền thông về phương thức đóng 01 lần cho những năm còn thiếu nhưng không quá 10 năm đối với người đã đủ điều kiện về tuổi đời nhưng chưa đủ thời gian tham gia BHXH, để được hưởng lương hưu ở tháng liền kề; truyền thông về việc tham gia BHXH tự nguyện để được cộng nối với thời gian tham gia BHXH bắt buộc trước đó để hưởng chế độ hưu trí. Thời gian đóng BHXH càng nhiều thì mức hưởng sẽ càng cao...

                   

 

Khắc Quang - IpcKonTum
Số lượt xem:90
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3900551 Tổng số người truy cập: 14 Số người online:
Phát triển:TNC