banner
Thứ 5, ngày 23 tháng 9 năm 2021
Thành lập Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Kon Tum
28-11-2020

     Ngày 27/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 812/QĐ-UBND cho phép thành lập Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Kon Tum, hoạt động trong phạm vi tỉnh Kon Tum.

     Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Kon Tum là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; tuân thủ quy định của pháp luật; chịu sự quản lý nhà nước của các ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội. Hội có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

     Trước đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định công nhận Ban Vận động thành lập Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Kon Tum với 05 thành viên; có nhiệm vụ vận động công dân, tổ chức đăng ký tham gia Hội và hoàn chỉnh hồ sơ xin phép thành lập Hội theo quy định.

 

     Theo đề nghị của Ban Vận động thành lập, Hội có tôn chỉ, mục đích là đoàn kết, tập hợp doanh nhân trẻ, không phân biệt thành phần kinh tế, lĩnh vực hoạt động, dân tộc, tôn giáo, cùng phần đấu cho sự phát triển doanh nghiệp và sự thành đạt của hội viên; góp phần xây dựng và phát triển lực lượng doanh nhân trẻ tỉnh Kon Tum nói riêng và lực lượng doanh nhân trẻ Việt Nam nói chung; đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

 

Thế Đắc-ipckontum
Số lượt xem:254
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3606768 Tổng số người truy cập: 13 Số người online:
Phát triển:TNC