banner
Thứ 6, ngày 29 tháng 9 năm 2023
Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ số 25, thôn Bình Trung, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy
20-11-2017
Ngày 26/10/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1124/QĐ-UBND về việc Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ số 25, thôn Bình Trung, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, của Doanh nghiệp tư nhân Vận tải Thương mại Cửu Long.

Theo đó, mục tiêu của dự án là Khai thác và chế biến đá làm vật liệu xây dựng thông thường. Công suất thiết kế: 25.000 m3 đá nguyên khai/năm. Tổng vốn đầu tư của dự án: 7.665.000.000 VNĐ.

Địa điểm thực hiện dự án: Thôn Bình Trung, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

Diện tích mặt đất sử dụng của dự án là 6,5 ha; Thời hạn hoạt động của dự án: 24 năm kể từ ngày phê duyệt chủ trương đầu tư.

Nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, các quy định của pháp luật có liên quan và làm thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chi tiết tại đây: 

Phan Phượng
Số lượt xem:1951
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

4379213 Tổng số người truy cập: 14 Số người online:
Phát triển:TNC