banner
Chủ nhật, ngày 26 tháng 5 năm 2024
Triển khai thực hiện quy định pháp luật của các nhà đầu tư trong việc thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh
16-10-2022

Ngày 14/10/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số UBND-NC về việc triển khai thực hiện quy định pháp luật của các nhà đầu tư trong việc thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, trên cơ sở Báo cáo kết quả kiểm tra toàn diện 48 dự án đầu tư trên địa bàn các huyện, thành phố, UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công Thương, UBND các huyện, thành phố (trừ UBND huyện Kon Plông), nhà đầu tư và các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức triển khai:

Căn cứ theo chức năng nhiệm vụ của ngành và địa phương xử lý hoặc tham mưu UBND tỉnh xử lý các vi phạm đối với các dự án, bảo đảm kịp thời, đúng quy định hiện hành.

Tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục pháp lý cho các nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án trên thực tế, trong đó, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành, địa phương tháo gỡ hoặc phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để xử lý dứt điểm những vướng mắc của một số dự án như: Dự án Nhà máy bột giấy và giấy Tân Mai Tây Nguyên, các dự án thủy điện (Dự án thủy điện Đăk Mek 3; Dự án thủy điện Plei Kần Hạ; Dự án Dự án thủy điện Đăk Psi 1; Dự án thủy điện Đăk Psi 2; Dự án Thủy điện Đăk Psi 6) và một số dự án khác (nếu có) đảm bảo theo đúng các quy định.

Yêu cầu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố (trừ UBND huyện Kon Plông), Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các Nhà đầu tư thực hiện dự án: chỉ đạo, chấn chỉnh, phê bình nghiêm khắc đối với tổ chức, cá nhân có liên quan và có giải pháp khắc phục đối với các dự án trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh, tránh để xảy ra các trường hợp vi phạm tương tự. Kết quả thực hiện, báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ (trong tháng 10 năm 2022) để tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh theo đúng các quy định hiện hành.

Trên cơ sở kết quả báo cáo của các đơn vị, Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến và gửi về Sở Nội vụ. Giao Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo và tham mưu UBND tỉnh xử lý các vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có), đảm bảo theo đúng quy định.

Yêu cầu các nhà đầu tư có dự án chậm tiến độ thực hiện cam kết triển khai và hoàn thành việc đầu tư dự án trên thực tế theo quyết định chủ trương đầu tư và các văn bản có liên quan. Trường hợp nhà đầu tư không thực hiện đúng nội dung cam kết, Dự án đầu tư sẽ bị chấm dứt và không được bồi thường các chi phí đã thực hiện dự án.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư sao gửi, cung cấp văn bản này đến 48 nhà đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, tổ chức thực hiện; rà soát cơ sở pháp lý được nêu tại báo cáo liên quan đến Kết luận thanh tra số 222/KL-TTCP ngày 18/02/2022 của Thanh tra Chính phủ để cập nhật, điều chỉnh cơ sở pháp lý và làm cơ sở để tổ chức thực hiện theo quy định; theo dõi, đôn đốc các sở, ban ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố và các nhà đầu tư nghiêm túc tổ chức thực hiện các nội dung chỉ đạo trên của UBND tỉnh; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện trước ngày 31/12/2022.

 

 

 

Diệu Linh - Ipckontum
Số lượt xem:285

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang IPV6 Ready

4467715 Tổng số người truy cập: 26 Số người online:
TNC Phát triển: