banner
Thứ 3, ngày 30 tháng 5 năm 2023
Đẩy mạnh giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài năm 2022 trên địa bàn tỉnh
14-10-2022

Ngày 14/10/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3468/UBND-KTTH về việc đẩy mạnh giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài năm 2022.

UBND tỉnh yêu cầu các chủ dự án sử dụng vốn ODA trên địa bàn tỉnh khẩn trương rà soát, hoàn tất các thủ tục về đầu tư, xây dựng, về di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện dự án; giải quyết các khó khăn vướng mắc trong việc đấu thầu hợp đồng, xin ý kiến “không phản đối” của Nhà tài trợ, đặc biệt là các tranh chấp hợp đồng (nếu có) để có khối lượng hoàn thành, gửi Kho bạc Nhà nước xác nhận kiểm soát chi, đủ điều kiện thanh toán và phối hợp với Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại) trong việc giải ngân theo quy định. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến công tác giải ngân vốn nước ngoài phải kịp thời có biện pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc để hoàn thành nhiệm vụ giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài năm 2022. Trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để phối hợp hướng dẫn theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo. 

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính rà soát về việc phân bổ, tiến độ giải ngân của từng dự án, trên cơ sở đó tham mưu điều chuyển kế hoạch sang các dự án khác trong nội bộ có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn theo quy định (nếu có); đồng thời, căn cứ tình hình thực tế giải ngân, trường hợp dự kiến giải ngân không hết kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn nước ngoài năm 2022 được giao hoặc có nhu cầu bổ sung vốn, sớm có văn bản tham mưu UBND tỉnh đề xuất điều chỉnh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

Thế Đắc - Ipckontum
Số lượt xem:203
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

4285619 Tổng số người truy cập: 125 Số người online:
Phát triển:TNC