banner
Thứ 6, ngày 5 tháng 3 năm 2021
Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021
8-2-2021

     Ngày 05/02/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 94/QĐ-UBND Phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021 tỉnh Kon Tum.

     Theo đó. Chương trình có các nội dung chính gồm 08 nôi dung chính:  Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư; Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư; Rà soát xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư;  Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư; Tổ chức tuyên truyền, quảng bá kêu gọi đầu tư; Tham gia các lớp tập huấn về các hoạt động xúc tiến đầu tư; Thực hiện tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư; Thực hiện hợp tác xúc tiến đầu tư.

Ảnh minh họa

     Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện Chương trình có trách nhiệm triển khai thực hiện đúng nội dung, tiến độ, đạt hiệu quả và sử dụng kinh phí đúng quy định hiện hành.

     Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các địa phương trong quá trình thực hiện công tác quảng bá, thu hút đầu tư cần chú ý các ý kiến chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 466/BKHĐT-ĐTNN ngày 26/01/2021 để tham mưu UBND tỉnh triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư theo quy định và đạt hiệu quả.

     Chi tiết tại đây:

     - /Uploads/files/20210207013405-QDUB-94-2021.pdf

     - /Uploads/files/20210207013413-QDUB-94-2021%20PL.pdf

     

 

Khắc Quang - ipckontum
Số lượt xem:41
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3441598 Tổng số người truy cập: 11 Số người online:
Phát triển:TNC