banner
Thứ 6, ngày 29 tháng 9 năm 2023
Những kết quả nổi bật của kinh tế tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2023
29-4-2023

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trong những tháng đầu năm 2023 diễn ra trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi cho sinh trưởng và phát triển của cây trồng, vật nuôi. Sản xuất nông  nghiệp  với nhiệm  vụ trọng  tâm  là  tập trung gieo trồng và chăm sóc cây trồng vụ đông xuân, đảm bảo tiến độ gieo trồng các loại cây hàng năm khác. Tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để tạo chuyển biến rõ rệt về năng suất, chất lượng và hiệu quả. Công tác phòng chống dịch bệnh ở đàn gia súc, gia cầm được giám sát chặt chẽ. Sản xuất lâm nghiệp duy trì ổn định; công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng tiếp tục được quan tâm. 

2. Hoạt động sản xuất ngành công nghiệp của các đơn vị, cơ sở trên địa bàn tỉnh trong 4 tháng đầu năm 2023 tương đối ổn định và có mức tăng trưởng khá so cùng kỳ năm trước. Hầu hết các ngành sản xuất đều có chỉ số sản xuất tăng, tuy nhiên hiện tại một số doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp chế biến, chế tạo bắt đầu gặp khó khăn về nguồn nguyên liệu, đơn hàng sản xuất và thị trường tiêu thụ sản phẩm do ảnh hưởng chung của tình hình trong nước và quốc tế nên chỉ số sản xuất ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại so các tháng trước. Tính chung 4 tháng đầu năm 2023 chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tính tăng 10,33% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó ngành công nghiệp khai khoáng tăng 17,81%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,64%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 11,49%; Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,41%. 

3. Trong tháng 4 năm 2023 (tính đến ngày 18/4/2023) toàn tỉnh có 33 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký gần 138 tỷ đồng, tăng 6,45% về số doanh nghiệp và giảm 84,25% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Có 07 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động; 05 doanh nghiệp đã giải thể; 09 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động. Tính chung 4 tháng đầu năm 2023 (tính đến ngày 18/4/2023) có 89 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 24,72% kế hoạch và giảm 28,8% so với cùng kỳ; tổng vốn đăng ký khoảng 515,83 tỷ đồng, đạt 7,07% kế hoạch và giảm 74,65% so với cùng kỳ. Có 37 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 54,3% so với cùng kỳ năm trước; 16 doanh nghiệp đã giải thể, tăng 60% so với cùng kỳ năm trước; 108 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, giảm 5,26% so với cùng kỳ năm trước. 

4. Công tác phân bổ và đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công được chỉ đạo triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đảm bảo việc sử dụng nguồn vốn đầu tư công đúng mục đích, hiệu quả. Vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng Tư được các Sở, ban, ngành và địa phương tập trung triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công đặc biệt là các dự án chuyển tiếp. Tính chung 4 tháng đầu năm 2023 vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn ước đạt 1.005,68 tỷ đồng, tăng 68,13% so với cùng kỳ năm trước. 

Tổng nguồn vốn huy động toàn địa bàn ước đến ngày 30/4/2023 đạt 20.450 tỷ đồng, tăng 0,6% (+123 tỷ đồng) so với tháng trước, tăng 2,9% (+575 tỷ đồng) so với cuối năm 2022. Tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn ước đến ngày 30/4/2023 đạt 43.350 tỷ đồng, tăng 0,8% (+345 tỷ đồng) so với tháng trước, tăng 1,0% (+423 tỷ đồng) so với cuối năm 2022. 

5. Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh 4 tháng đầu năm 2023 đạt quy mô cao hơn so với cùng kỳ và đang dần bắt kịp tốc độ tăng cùng kỳ của các năm trước khi xảy ra dịch bệnh Covid-19, so với cùng kỳ năm trước tình hình thị trường hàng hóa tương đối ổn định, nhu cầu hàng may mặc, trang thiết bị gia đình trong giai đoạn chuyển mùa, lưu thông hàng hóa trên thị trường thuận lợi. Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 16,41% so với cùng kỳ năm trước. 

6. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 năm 2023 giảm 0,67% so với tháng trước; tăng 4,91% so với cùng tháng năm trước; tăng 0,18% so với tháng 12 năm trước, tăng 10,78% so với kỳ gốc 2019; CPI bình quân 4 tháng năm 2023 so với cùng kỳ năm trước tăng 5,98%.

 

Thanh Thúy - ipckontum
Số lượt xem:255
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

4379239 Tổng số người truy cập: 16 Số người online:
Phát triển:TNC