banner
Thứ 3, ngày 22 tháng 6 năm 2021
Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đến năm 2030
30-3-2021

     Ngày 29/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 236/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Kon Tum.

     Theo đó, sau khi điều chỉnh Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án Quy hoạch chung thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đến năm 2030 có các nội dung chính như sau.

     Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum, cụ thể:

     Đoạn từ giao lộ Tôn Đức Thắng - Tuyến tránh thành phố Kon Tum đến điểm giao với Tỉnh lộ 671: Điều chỉnh cục bộ hướng tuyến (tại khu vực cầu qua sông Đăk Bla) cho phù hợp với điều kiện địa hình.

     Bổ sung đoạn tuyến từ điểm giao với Tỉnh lộ 671 đến giao lộ đường Hồ Chí Minh và Tuyến tránh thành phố Kon Tum (về phía Tây tuyến đường theo quy hoạch đã xác định) để kết nối liên hoàn với Tuyến tránh thành phố Kon Tum.

     Điều chỉnh cục bộ quy hoạch đối với lô đất có diện tích khoảng 1.312,5m2 tại thôn 5, xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum từ đất nông nghiệp sang đất tôn giáo.

     Ủy ban nhân tỉnh giao:

     Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum:

     Tổ chức cập nhật nội dung điều chỉnh, bổ sung nêu trên vào các đồ án quy hoạch có liên quan; công bố, công khai về nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch theo đúng quy định hiện hành.

     Giới thiệu địa điểm cho Tòa Giám mục Kon Tum để xây dựng nhà thờ phục vụ sinh hoạt tôn giáo và triển khai thực hiện các bước tiếp theo quy định.

      Sở Xây dựng hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung theo Quyết định này.

     Giám đốc Sở Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

      Chi tiết tại đây: /Uploads/files/02_QDUB_DieuhinhquyhoachchungthanhphoKonTum%(TrucchinhphiaTaynhathoPleiRoLong).pdf

 

Thanh Thúy-ipckontum
Số lượt xem:132
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3528699 Tổng số người truy cập: 33 Số người online:
Phát triển:TNC