banner
Thứ 5, ngày 2 tháng 12 năm 2021
Nhiệm vụ trọng tâm công tác thông tin đối ngoại của tỉnh Kon Tum trong năm 2021
22-1-2021

     Ngày 22/1, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 281/KH-UBND, Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Kon Tum năm 2021.

     Theo đó, trong năm 2021, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan được UBND tỉnh giao triển khai các nhiệm vụ chủ yếu, như:

     Tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý trong công tác thông tin đối ngoại: Đánh giá kết quả thực hiện Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh; đồng thời, nghiên cứu, đề xuất để tiếp tục hoàn thiện các quy định về thông tin đối ngoại theo quy định; Rà soát, báo cáo đánh giá các đề án, kế hoạch tăng cường công tác thông tin đối ngoại mang tính tổng thể, chiến lược của tỉnh.

     Triển khai công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền hội nhập quốc tế; tuyên truyền biển, đảo; tuyên truyền phân giới cắm mốc và biên giới, đất liền: Chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền các Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; hướng dẫn thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, quảng bá về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật của Việt Nam, của tỉnh. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả; tăng cường PBGDPL cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới và tuyên truyền, quảng bá tại khu vực cửa khẩu quốc tế...

Xây dựng ấn phẩm, sản phẩm giới thiệu, quảng bá hình ảnh của tỉnh Kon Tum nhằm tăng thứ hạng hình ảnh của tỉnh; xây dựng thương hiệu của địa phương để nâng cao năng lực cạnh tranh phát triển của từng địa phương.

     Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, tham gia các hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước.

     Tăng cường hợp tác với các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông, phóng viên trong nước và nước ngoài thực hiện các sản phẩm truyền thông quảng bá hình ảnh của tỉnh, ngành, địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng; triển khai quảng bá hình ảnh đất nước, tỉnh trên mạng xã hội, Internet.

     Thúc đẩy tuyên truyền đảm bảo về quyền con người tại địa phương; hạn chế những tác động tiêu cực của những thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch, đặc biệt về các vấn đề biển, đảo, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo; tăng cường công tác phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm sản xuất, lưu hành các sản phẩm thể hiện sai lệch chủ quyền, biên giới quốc gia theo quy định của pháp luật; chủ động, kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu, lập luận, đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh và của đất nước.

     Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về thông tin đối ngoại cho cán bộ phụ trách về thông tin đối ngoại, người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của tỉnh, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

     Nâng cao chất lượng hệ thống thông tin báo chí đối ngoại và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong thông tin, tuyên truyền, quảng bá các sự kiện của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng; nâng cao chất lượng tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của tỉnh Kon Tum trên Cổng/Trang thông tin điện tử...

     UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xây dựng Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại của cơ quan, đơn vị, địa phương mình phù hợp với tình hình thực tiễn; tăng cường huy động nguồn lực xã hội tham gia hoạt động thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh của tỉnh Kon Tum và của Việt Nam./.

Công Dinh - ipckontum
Số lượt xem:213
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3654430 Tổng số người truy cập: 9 Số người online:
Phát triển:TNC