banner
Thứ 2, ngày 10 tháng 5 năm 2021
Tổ chức Lớp tập huấn kiến thức đầu tư nước ngoài cho địa phương và khu vực miền Trung - Tây Nguyên 2020
18-11-2020

      Ngày 18/11/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 4314/UBND-KTTH Về chủ trương tổ chức Lớp tập huấn kiến thức đầu tư nước ngoài cho địa phương.

      Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Trung tâm xúc tiến đầu tư Miền Trung - Cục đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Lớp tập huấn kiến thức đầu tư nước ngoài cho địa phương và khu vực miền Trung - Tây Nguyên 2020.

      Phân công đồng chí Nguyễn Hữu Tháp - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự và phát biểu chào mừng Lớp tập huấn; phân công đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh dự và chủ trì cùng Lãnh đạo Cục Đầu tư nước ngoài để trao đổi và giải đáp những khó khăn, vướng mắc của các địa phương khu vực Miền Trung –Tây Nguyên trong việc thực hiện Luật Đầu tư.

     Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư (Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp) phối hợp và thực hiện các yêu cầu của Trung tâm xúc tiến đầu tư Miền Trung; chuẩn bị bài phát biểu của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh (gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 19 tháng 11 năm 2020); đồng thời báo cáo kết quả tổ chức lớp tập huấn về Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi.

     Giao các Sở, ban ngành có liên quan cử cán bộ Lãnh đạo và công chức các đơn vị tham dự Lớp tập huấn.

 

ipckontum
Số lượt xem:210
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3490763 Tổng số người truy cập: 20 Số người online:
Phát triển:TNC