banner
Thứ 5, ngày 2 tháng 12 năm 2021
Phê duyệt kết quả Chỉ số Cải cách hành chính năm 2020 của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum
28-1-2021

     Ngày 28/01, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 62/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kết quả Chỉ số Cải cách hành chính năm 2020 của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum:

     Theo đó, Phê duyệt kết quả Chỉ số Cải cách hành chính năm 2020 của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh. 

Ảnh minh họa

     Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức quán triệt kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý; tiếp tục phát huy kết quả đạt được; khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; có giải pháp cải thiện Chỉ số Cải cách hành chính ở những năm tiếp theo.

     Ủy ban nhân dân tỉnh Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính nhà nước năm 2020 trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 

Diễm Hằng-ipckontum
Số lượt xem:198
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3654421 Tổng số người truy cập: 11 Số người online:
Phát triển:TNC