banner
Thứ 5, ngày 2 tháng 12 năm 2021
Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương lập Đề án xây dựng, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh Kon Tum
28-1-2021

     Ngày 28/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Công văn số 344/UBND-KTTH, về việc chủ trương lập Đề án xây dựng, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh Kon Tum.

Ảnh minh họa

    Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Thống nhất chủ trương giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh xây dựng“Đề án xây dựng và  phát  triển  các  ngành  kinh  tế mũi nhọn  và  sản  phẩm  chủ lực  của  tỉnh  Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, làm cơ sở xây  dựng dự thảo Nghị quyết mới của Tỉnh ủy và trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua để triển khai thực hiện.

 

Diệu Linh-ipckontum
Số lượt xem:184
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3654453 Tổng số người truy cập: 14 Số người online:
Phát triển:TNC