banner
Thứ 6, ngày 30 tháng 7 năm 2021
Thành lập Tổ kết nối doanh nghiệp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
22-6-2021

     Ngày 21/6/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 531/QĐ-UBND Về việc Thành lập Tổ kết nối doanh nghiệp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

     Theo đó,Thành lập Tổ kết nối doanh nghiệp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum, gồm các thành phần như sau: Tổ trưởng: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Tổ phó: Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.Các thành viên: Đại diện các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Xây dựng. Đại diện: Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Liên minh hợp tác xã tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Kon Tum; Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Kon Tum.

     Nhiệm vụ của Tổ kết nối doanh nghiệp - cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng, ban hành quy chế làm việc của Tổ kết nối doanh nghiệp - cơ sở giáo dục nghề nghiệp.Ban hành kế hoạch hoạt động của từng giai đoạn, năm triển khai thực hiện việc kết nối doanh nghiệp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc liên kết đào tạo và tạo việc làm.Tổ chức thực hiện kết nối giữa các doanh nghiệp, tập đoàn có dự án đầu tư lớn trên địa bàn với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để thực hiện các hoạt động giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm bằng nhiều hình thức để gắn kết 3 nhà “Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp”.Tạo môi trường thuận lợi để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp chủ động liên kết hợp tác đào tạo và tạo việc làm cho lực lượng lao động trên địa bàn tỉnh. Tổ chức rà soát, nắm bắt thông tin, nhu cầu học nghề của lực lượng lao động trên địa bàn tỉnh, nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, khả năng đào tạo ngành nghề của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh để thực hiện kết nối đào tạo, tạo việc làm.Định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện việc kết nối doanh nghiệp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

     Tổ chức, hoạt động của Tổ kết nối doanh nghiệp - cơ sở giáo dục nghề nghiệpTổ trưởng, Tổ phó và các Thành viên của Tổ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tổ phó và các Thành viên của Tổ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Tổ trưởng trong phạm vi nhiệm vụ, hoạt động của Tổ.Tổ kết nối doanh nghiệp - cơ sở giáo dục nghề nghiệp được sử dụng con dấu của Sở Kế hoạch và Đầu tư khi Tổ trưởng ký và con dấu của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khi Tổ phó ký để thực hiện nhiệm vụ. Sở Kế hoạch và Đầu tư là Cơ quan thường trực của Tổ; giúp Tổ trưởng, Tổ phó và Tổ kết nối doanh nghiệp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo dõi, triển khai thực hiện nhiệm vụ. Các Thành viên của Tổ được hưởng các chế độ kiêm nhiệm theo quy định hiện hành nếu có.

 

Thế Đắc - ipckontum
Số lượt xem:48
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3562352 Tổng số người truy cập: 16 Số người online:
Phát triển:TNC